Na Deň otvorených dverí sa pedagógovia a študenti Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch opäť pripravili. Tretiemu decembru predchádzala súťaž vo vianočnej výzdobe tried. Prváci sa rozhodli pre tradičné kresťanské Vianoce, druháci zhotovili imitáciu kozubu s čižmičkami a vianočne nastretým stolom, tretiaci vsadili na biele Vianoce a štvrtáci moderne floristicky vyzdobili vestibul školy.

IMG_0042V deň D sprevádzali návštevníkov, ktorí prišli nielen z Piešťan a blízkeho okolia ale aj z Námestova, Malaciek či Šale študenti. Rodičia i deviataci tu získali nielen informácie o ponúkaných študijných odboroch Záhradnícka výroba a služby; Životné prostredie; Lesníctvo a krajinná ekológia – a ich náplni, ale aj o aktivitách školy a živote študentov v nej.

IMG_0024Pozhovárali sa o škole, v triede tretiakov si pozreli odbornú prezentáciu, u prvákov ukážky aranžovania vo veľkej spoločenskej miestnosti si mohli sami zhotoviť vianočný aranžmán pod vedením riaditeľky Evy Stručkovej a vybraných žiakov. Pre malé deti boli pripravené omaľovánky a každého návštevníka ponúkli jablkovým koláčikom a čajom. Žiaci a rodičia, ktorí mali záujem, potom prešli i cez skleníky, botanickú záhradu a školský internát.

IMG_0037IMG_0051Text a foto: AK

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972