Nosiaci rodičia z celej Európy oslávia v dňoch 8. až 14. mája 2017 prvý ročník Európskeho týždňa nosenia detí. Viac ako 37 slovenských miest a zároveň vyše 26 krajín po celej Európe sa zapojí do prvého ročníka tohto podujatia, aby spoločne vytvorili európsku komunitu nosiacich rodičov. Piešťany budú taktiež jeho súčasťou a rodičia sa prostredníctvom niekoľkých podujatí dozvedia viac o nosení v šatke, ergonomickom nosiči, Mei-tai i ďalších typoch a ich výhodách.

Európsky týždeň nosenia detí (ETND) je podujatie, ktoré nadväzuje na Medzinárodný týždeň nosenia detí (MTND). Po uplynulom ročníku záujem rodičov o nosenie detí výrazne stúpol a vznikla potreba vytvoriť nové podujatie, ktoré by sa zameriavalo práve na krajiny Európy. Založila sa európska nosiaca skupina, ktorá zorganizovala prvý ročník Európskeho týždňa nosenia detí (European Babywearing week). Jej cieľom je vytvoriť informačný, edukačný a podporný priestor pre všetkých priaznivcov ergonomického nosenia.

Motto prvého ročníka ETND „Stále ťa nosím“ (I carry you always) odzrkadľuje životný štýl a postoj rodičov, pre ktorých je nosenie neoddeliteľnou súčasťou bežného života. Sme preto radi, že aj Slovensko a aj Piešťany sa zapojili do prvého ročníka ETND 2017. Cieľom je poukázať na výhody nosenia a jeho prospešnosť nie len pre dieťa, ale aj pre rodičov a celú rodinu.

V Piešťanoch ETND 2017 odštartuje cvičením a salsou s deťmi v nosičoch a šatkách, ktoré sa bude konať v stredu 10. mája o 9.30 hodine. Viac informácii a prihlásenia na telefónnom čísle 0904 432 976. Vo štvrtok, 11. mája sa od 9.30 bude konať podporná skupina v materskom centre Úsmev, kde si budete môcť vyskúšať rôzne druhy šatiek a nosičov a skúsené mamičky poskytnú poradenstvo. Celý Európsky týždeň nosenia detí zavŕši výstup na Červenú vežu, ktorý je naplánovaný na piatok 12. mája. Všetci sa spolu stretneme na Námestí slobody pri kaviarni Pod lipou o 16.00 hodine. Výstup nebude náročný, takže sa nemusíte obávať, že by ste ho s dieťatkom nezvládli. Súčasťou programu je aj losovacia súťaž o krásne ceny.

Možno ste zachytili, že v októbri 2016 sa podobné podujatie už v Piešťanoch konalo. Na jeseň sa však koná Medzinárodný týždeň nosenia detí. Rozdiel v programovej štruktúre ETND oproti MTND je zásadný v tom, že sa nejedná len o koordináciu slovenských organizátoriek, ale spája účastníkov zo všetkých zapojených európskych krajín.

Pre Medzinárodný týždeň nosenia detí sú príznačné sprievody nosiacich rodičov v mestách a sprievodný program v materských a rodinných centrách, ktorý pozostáva väčšinou z uzatvorených prednášok o ergonomickom nosení. Naopak, počas ETND sa budú konať nosiace pikniky spolu s prednáškami a ukážkami nosenia, cvičením a tancovaním s bábätkom v šatke. Keďže sa budú konať na verejných miestach, budú prístupné aj širšej verejnosti a vytvorí sa tak priestor získať informácie o nosení aj nenosiacim rodičom.
Tešíme sa nielen na mamičky a oteckov, ktorí už nosia svoje deti, ale aj na tých, ktorí sa o nosenie ešte len zaujímajú a chceli by sa dozvedieť viac.

Viac informácií nájdete na Facebookovských stránkach „Nosíme v Piešťanoch“ alebo „ETND – Európsky týždeň nosenia detí v Piešťanoch

-Tatiana Nevolná-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972