Výstava priblíži život Alexandra Šindelára

Výstava priblíži život Alexandra Šindelára

8. novembra 2017 Off Od PNky.sk

Alexander Šindelár, rodák z obce Čeklis teda dnešného Bernolákova, patrí dodnes k jedným z najvýznamnejších obyvateľov mesta Piešťany. V období 2. svetovej vojny pôsobil ako piešťanský starosta, farár a dekan, zaslúžil sa napríklad o výstavbu vodovodu, kanalizácie, ale aj mostov cez rieku Váh. Zastrelený bol za doposiaľ nevyjasnených okolností 2. novembra v roku 1947. Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom pripravilo pri príležitosti 70. výročia jeho tragickej smrti vo Vile Liska výstavu s názvom „Jeho osudom boli Piešťany“, vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 9. novembra o 16.30 hodine. Spojená bude s prezentáciou knihy Stanislava Žlnaya „Komu prvému asi zazvoní?“, ktorá je venovaná práve osobnosti Alexandra Šindelára. 

Alexander Šindelár patril k významným osobnostiam piešťanskej histórie. Vďaka jeho húževnatosti a dobrej spolupráci s Winterovcami vznikali nové cesty, vodovod, kanalizácia, začalo sa budovanie elektrických a telefónnych rozvodov. Šindelár dal postaviť novú faru, opraviť kostol, založil nový cintorín na Bratislavskej ceste. Za jeho pôsobenia vybudovali aj oba mosty cez Váh, moderný poštový úrad od architekta Emila Belluša, protipovodňovú hrádzu, nemocnicu a ďalšie dodnes využívané stavby.

-inf-