22. a 23. apríla od 14.00 do 18.00 hod. sa na Námestí slobody vo Vrbovom uskutoční prvý ročník cukrárskej výstavy. Vstup je voľný a predajné miesto bude poskytnuté zadarmo. Vystavený tovar bude možné zakúpiť.

Vystavovať sa budú cukrárske potreby, akými sú jedlé farby, podnosy, krabice, obľúbená retro točená zmrzlina, ale aj vyšívací stroj na svadobné podbradníčky a pod. Organizátori privítajú aj cukrárov so suchým pečivom – medovníky, praclíky a pod.

 Prihlásiť sa môžete u p. Kollárovej na tel. č. 0917 211 606.

-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972