Pod týmto názvom a v rámci plnenia environmentálneho projektu a Svetového dňa vody nedávno štvor- a šesťročné deti z Materskej Školy Valová a jej elokovaných pracovísk Považská a Detvianska ulica navštívili Slovenský vodohospodársky podnik Piešťany.

vodaDeti sa prostredníctvom zážitkového učenia oboznámili, ako sa treba starať o vodu a vodné toky na Slovensku. Deti boli z exkurzie mimoriadne nadšené a touto cestou veľmi pekne ďakujeme zamestnancom SVP, za ich ochotu a možnosť navštíviť ich podnik a deťom primerane vysvetliť, aká dôležitá je voda v živote a podporiť tak u detí ochranárske postoje k prírodnému prostrediu.

voda3Marta Hudcovičová – koordinátorka environmentálneho projektu

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972