Vo Vrbovom sa už v stredu 7. septembra bude konať prednáška miestnej známej bylinkárky Anny Kopáčovej s názvom „Využitie byliniek v kuchyni“. Žena vo svojom okolí známa ako Eva sa venuje zberu i používaniu liečivých bylín už viac ako štvrť storočia, veľa druhov pestuje pri vlastnom dome a tiež zbiera v okolí Vrbového a Chtelnice. Podujatie je náplánované na 17:00 a zúčastniť sa ho môžete v predajni s cukrárskymi potrebami Svet pečenia pri bývalej predajni Trikoty. 

-lt/Zdroj a foto: Využitie byliniek v kuchyni – Vrbovské zvesti-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972