Vo Vrbovom chystajú  opäť Vianočný turnaj Karola Slováka. Bude to už 13. ročník. Šachový turnaj sa uskutoční 29. decembra. Prihlásiť sa môžete do 23.12.2018.

Hrá sa švajčiarskym systémom na 9 kôl 2×15 minút. Maximálna kapacita je 120 hráčov. Uprednostnení budú skôr prihlásení. Šach prinesie každý nepárny účastník.  Aktuálne zostáva necelých 30 voľných miest.

Víťazov čakajú finančné odmeny i vecné ceny.

REKLAMA

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972