Viliam Kubán by dnes oslavoval 90 rokov

Viliam Kubán by dnes oslavoval 90 rokov

19. júla 2017 Off Od PNky.sk

Človek, vďaka, ktorému dnes máme významné vtáčie územia na Sĺňave by dnes oslavoval 90 rokov. Narodil sa 19. júla 1927 v Březanoch. Viliam Kubán bol poriečnym strážcom a ornitológom. Za svoj život okrúžkoval 120-tisíc vtákov, čo sa vraj zatiaľ nikomu inému nepodarilo.

Viliam Kubán pracoval ako poriečny strážny, takže sa často stretával s vtáctvom okolo rieky. Ornitológii sa začal venovať systematicky od roku 1959. Je autorom a spoluautorom vyše 70 príspevkov a štúdií o avifaune okolia Piešťan. Vo vedeckých kruhoch je vysoko hodnotený najmä za výsledky, ktoré dosiahol pri výskume zimovania vtáctva na Sĺňave a pri krúžkovaní vtákov. Počas svojho života okrúžkoval 120 000 vtákov, čo sa v dejinách slovenskej ornitológie zatiaľ nepodarilo nikomu. Bol majstrom vo vábení a chytaní vtákov. Pravidelne sa zúčastňoval ornitologických táborov a tak vychovával mladých nadšencov k tomuto koníčku.
V. Kubán bol pri Sĺňave od jej vzniku a svoj život zasvätil výskumu a ochrane vtáctva žijúceho na nej. Vytvoril zelenú enklávu v časti pri pravom brehu nádrže, ktorá dnes nesie názov Kubánova výsadba. Je to oáza pre mnohé druhy vtáctva.  Hniezdia tu trsteniariky, kúdelníčky, kačice, labute a mnohé ďalšie druhy, medzi iným aj bučiačik močiarny. Ešte viac sa rozšírili možnosti pre hniezdenie po roku 1972, keď bol uprostred priehrady vytvorený ostrov Čajky, ktorý sa volá tiež Vtáčí ostrov.  Na necelých troch hektároch tohto ostrova každoročne zahniezdi okolo 7000 párov čajky smejivej, ale aj iné druhy. Vzácnosťou  Vtáčieho ostrova je i hniezdna kolónia rybára riečneho. Tento druh patrí medzi ohrozené v rámci Európskej únie.

Viliam Kubán zomrel 9. novembra 2006 vo veku 79 rokov. Na jeho pamiatku a dielo, ktoré tu zanechal môžeme spomínať aj dnes vďaka projektu Spoznaj nepoznané, ktorý vďaka kamere umiestnenej na Vtáčom ostrove približuje vzácne druhy žijúce na Sĺňave.

-red- Zdroj: Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s.17) 

Foto: Archív E. Kubicu

Čítajte tiež:

Láska v krídlach: Labute boli pre Kubána ako gorily pre Dian Fossey

Kubánovu výsadbu chcú dať do pôvodného stavu, pomôžu aj aktivisti