Connect with us

Koktail

Víkendové čítanie: Soňa Fačkovcová „Akcia roka“

Published

on

Moja sestra má nového nápadníka. Zoznámili sa na koncerte Bruna Marsa. Omylom do nej narazil a začali sa rozprávať. Potom ju pozval na večeru a odvtedy sa stretávajú. Je od nej starší o 2 roky. Neviete si ani predstaviť, aké je pre mňa otravné počúvať, ako o ňom celé dni básní. A nielen pre mňa. Keď už sestra začala ospevovať svoj najnovší úlovok aj pred rodičmi, tato to už nevydržal a zahlásil: „Táňa, tak nám ho už predstav! Chcem vedieť, s kým sa moja dcéra stretáva!“

Akcia roka – tak som nazvala blížiacu sa návštevu sestrinho nápadníka u nás doma. Od tejto chvíle totiž nastal u nás zmätok. Roztočil sa kolotoč príprav.

„Mami, veď nečakáme kráľovskú návštevu,“ nesmelo som poznamenala, keď som ju uvidela, ako zubnou kefkou leští kľučky na dverách. Že sa u nás deje niečo nezvyčajné, zaregistrovali dokonca aj naši domáci miláčikovia, vlčiak Rex a jazvečík Flip. Tí sa totiž s čerstvo vystrihanými frizúrami spokojne vyvaľovali vo vyzametaných búdach. A aby bolo všetko dokonalé a nepomreli sme od hladu, mama strávila pol dňa v kuchyni. Pripravila  dva druhy rezňov, misu zeleninového šalátu, zemiaky pečené, zemiaky na pare. Tato dal vychladiť whiskey a balenie plechovkového piva – prirodzene Plzeň.

„Ak privedieš vegetariána, tato ho prijme, ale ak si nedá s ním pivo alebo whiskey, tak ho rýchlo vyprevadí von z domu,“ jemne som podpichla sestru a schuti sme sa zasmiali. „Povedala si Marekovi, aby si zopakoval Pythagorovu a Talesovu vetu? Naša  mama, matikárka, si ho určite preskúša. A vie vôbec, aký je rozdiel medzi srnou a laňou? To bude iste zaujímať tatina,“ jemne som ďalej provokovala sestru, aby sa uvoľnila atmosféra.

Pamätám si totiž, ako dopadla návšteva prvého nápadníka Olivera. Sestra ho priviedla na návštevu počas Vianoc. Keď sa priznal, že je vegetarián, tato na mňa zakričal: „Soňa, chyť vianočný stromček a schovaj kvety zo zimnej záhrady, nech nám ich nezje!“ Všetci sme sa zasmiali, našťastie to pochopil aj Tánin nápadník. Celý večer pil iba vodu z vodovodu a jedol ovocné šaláty. „Frutarián – ten zacíti vôňu jabĺk aj na 100 km,“ pomyslela som si vtedy.

Oliver povedal, že je proti poľovníctvu. To už bolo priveľa. Tato sa mu snažil vysvetliť, že poľovník nie je zvierovrah, ale stará sa o jemu zverený revír, zver, stavia krmelce, nosí zvieratám seno a soľ. Oliver argumentoval právom zvierat na slobodu. Myslím, že ani nikdy nebol v lese. Našťastie musel ísť na vlak. Keď od nás odišiel, tato povedal Táni: „Ten sa o teba nepostará.“ O pár dní sa rozišli. Ktovie prečo?

No naspäť k Marekovi. Zazvonil zvonček. Táňa utekala otvoriť svojmu nápadníkovi. Privítala ho a hneď sa pobozkali. Vošli do domu. Rodičia si ho prezreli skúmavým pohľadom. „Dobrý deň!“ pozdravil. „Vitaj!“ privítali ho rodičia. Ja som sa zmohla na obyčajné čau. Všetci sme sa usadili v obývačke. Prišla tatova obvyklá otázka: „Dáš si pivo, whiskey, kofolu alebo vodu?“„Keby som mohol poprosiť tak whiskey.“ „Jedna nula pre neho,“ pomyslela som si.

Marek vypil prvú whiskey. Po byte  rozvoniavali mamine špeciality a mne už v bruchu vyhrávala cimbálka. „Nenaťahujte to,“ pomyslela som si, „lebo sa rozbehnem do kuchyne a  začnem jesť rezne rukami. Pokiaľ však  dovtedy neodpadnem od hladu.“ Konečne sa začalo podávať jedlo. Keď sme si naberali, mama sa spýtala Mareka, či si dá zemiaky. Odpovedal, že uprednostňuje delenú stravu. A už sa o tom zhovárali počas celej večere. Dozvedeli sme sa, že Marek vie variť, čo je mega plus, lebo Táňa pripáli aj vodu na čaj. Tato zobral pohár a nalial mu ďalšiu whiskey. Marek hovoril, že rád chodí do prírody. Tato sa ho spýtal: „Chodievaš aj na ryby?“S Táňou sme sa pozreli  na seba, potom sme vrhli nechápavé pohľady na mamu. Všetky tri sme zatajili dych. „Hlavne nepovedz nejakú hlúposť,“ pomyslela som si zúfalo.

„Rád by som chodil, ale viete, mám veľa učenia.“ Vydýchli sme si. Obaja pokračovali ďalej  v rozhovore a dopracovali sa až  k možnosti ísť na ryby naším motorovým člnom. Tatovi nebolo viac treba. Asi hodinu sa o ničom inom nerozprávali.

S Táňou sme spratávali veci zo stola. Keď sme boli v kuchyni, tak som sa jej opýtala: „To všetko, čo povedal, je pravda?“ „Áno, aj ja som prekvapená.  Radila som mu, aby začal hovoriť o medicíne a …“ „Ossicula auditus,“ počuli sme z obývačky. „A nezabudol si oprášiť Pythagorovu vetu?“ opýtala som sa, ale Táňa neodpovedala, iba sa smiala. „Táňa, len si dávaj pozor, aby ti na meniny nekúpil udicu ako tato mamine. Myslím, že to by si nerozdýchala tak pokojne ako mama.“ Sestra mi  so šibalským úsmevom odpovedala: „Na to mám predsa teba, moju starostlivú sestričku. Vysvetlíš mu, čo je darček pre radosť.“

Vonku už bola riadna tma a Marek sa pomaly chystal na odchod. Keď odišiel, tato spokojne  skonštatoval: „Dobre si si vybrala, Táňa.“

Autor: Soňa Fačkovcová, 8. ročník, Základná škola, Brezová 19, Piešťany, 2. miesto v literárnej súťaži Mesta Piešťany v roku 2015, na ľubovoľnú tému, II. kategória, zverejnené so súhlasom organizátora, ilustr. foto: pixabay, L. Turňa

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel štvrtý: Poštová známka

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Poštová známka s námetom obrazu

Po všetkých týchto peripetiách obrazu, už verejne známeho, stále nebol naplnený sen viacerých obdivovateľov, aby obraz bol aj na poštovej známke. Ale všetko má nejako svoj čas a treba byť trpezlivý. V roku 2011 bol KF 52-01 poverený usporiadať Dni filatelie Slovenska, čo sa aj uskutočnilo. Klub oslovil po prvý krát SLK aby sa podieľali na príprave a prezentácii DFS, čo sa aj podarilo. Podľa vyjadrení viacerých boli dni úspešné po stránke odbornej (katalóg prednášok, príležitostné tlače, ppp) i spoločenskej. Počas obedňajšej prestávky DFS hostia a organizátori boli pozvaní na obed ho hotela Thermia Palace. Obed bol podávaný za dlhým stolom s výhľadom na obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

Uprené pohľady stolujúcich na obraz, a debata o jeho osudoch ma ubezpečili, že sa stane, čo sa má stať. Stalo sa, v emisnom pláne roku 2015 sa objavil v emisii umenie: Obraz Alfonsa Muchu v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch. A bol som nesmierne rád, že autorom a rytcom známky bude opäť majster Ferko Horniak. K dispozícii pre autora boli fotografie v miestnom múzeu, ďalšie si urobil majster Horniak. Spolupráca po všetkých stránkach fungovala (Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Klub filatelistov, Balneologické múzeum), stretnutia, diskusie o obraze, pečiatkach, pohľadnici A5, FDC i obálke formátu A5 s prítlačou. A všetko to, čo je treba k dobre pripravenej prezentácie známky, teda program, pozvánky, priestory a tlače.

Obálka na zásielky formátu A5, pre potreby SLK Piešťany, na zasielanie do cudziny. Natlačená známka nemá výplatnú hodnotu

K výstave boli použité zberateľské materiály, napr. poštové známky, bankovky, drobné tlačoviny zo zbierok múzea a členov Klubu filatelistov 52-01 Piešťany. Ďalšie vystavené materiály boli z Moravského múzea v Ivančiciach, a z Poštového múzea Praha. Za výstavu patrí Balneologickému múzeu a jeho riaditeľovi PhDR. Vladimírovi Krupovi absolutórium.

Súčasťou programu prezentácie bolo aj vyhlásenie najkrajšej poštovej známky za rok 2014 a teda aj používanie ďalšej, tretej príležitostnej pečiatky.

Na snímke v strede veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lývia Klausová, vľavo autor poštovej známky František Horniak a vpravo riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici Richard R. Senček .

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a sprievodné slovo k výstave urobil riaditeľ BM PhDr. Vladimír Krupa, ktorý zvlášť privítal veľvyslankyňu Českej Republiky na Slovensku, pani Lýviu Klausovú a zástupcov Minister-stva dopravy a výs-tavby a Slovenskej pošty a Poštového múzea.

Dve ukážky pripravených pohľadníc A. Muchu, pre zákazníkov bol rezervovaný priestor k využitiu podľa vlastných požiadaviek.

Z výstavy sa účastníci presunuli do hotela Thermia Palace, kde bola už v plnej prevádzke poštová priehradka Pofisu, pripravený kultúrny program a vykonaný akt krstu známky. Túto časť moderoval riaditeľ hotela Josef Provázek, ktorý opätovne privítal hostí a účastníkov prezentácie.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel tretí: Nájdenie ukradnutého diela

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Čas plynul, informácií stále nebolo, ale vyšetrovatelia istotne nezahálali a podľa všetkého bolo do pátrania zapojených viac krajín a na viacerých stupňoch polície. Okrem slovenskej polície aj minimálne česká a rakúska polícia. Koordinácie zrejme na úrovni Interpolu.

Nebyť toho, nebola by v roku 2004 zachytená informácia o tom, že sa nachádza v Karlových Varoch.

Bolo potrebné jednať premyslene a opatrne, aby pri podozrení že polícia má informácie, neprišlo k likvidáciu obrazu, resp. k jeho vážnemu poškodeniu.

Takto sa vec vyvinula: Dvaja muži mali obraz predať kupcovi (asi nasadenému) za 95.000 € na parkovisku Devět křížú neďaleko Brna. V čase kedy malo prísť ku stretnutia predávajúcich a kupujúceho, sa stala dopravná nehoda neďaleko toho parkoviska. Z toho dôvodu tam boli aj policajné vozidlá, čo bolo dôvodom, že predávajúci zmenil dohodnuté miesto na parkovisku pri brnenskej Hypernove. Tam sa stretnutie aj uskutočnilo a tam aj Česká polícia zakročila pri odovzdávaní obrazu, ktorý prevzala.

Vo vyšetrovacej väzbe sa ocitli podnikateľ Ondrej G. (43 r.) a nezamestnaný Jaroslav B. (33 r.). Zlodej obrazu však stále uniká, lebo je neznámy.

Záverom tejto časti možno konštatovať, že popri policajných orgánoch k nájdeniu obrazu prispeli aj zberatelia a kúpeľní pacienti, lebo dali na verejnosť nielen informáciu o krádeži, ale aj to, ako ukradnutý obraz vyzerá. To bolo veľmi dôležité preto, lebo obraz za takmer 70 rokov, neopustil miesto, kde bol osadený. Bez nadsádzky možno konštatovať, že pomohla pátracia pohľadnica.

Článok v Novom čase 18.XII. 2004 o nájdení obrazu.

Pod dojmom toho, ako rýchlo sa minula „pátracia pohľadnica“ vydal náš klub filatelistov pohľadnicu „radostnú“ k nájdeniu a následnému vráteniu obrazu do hotela Thermia Palace. Rozdiel bol v tom, že na tejto pohľadnici bol už obraz umiestnený na pôvodnom mieste, v jedálni, a v pravom hornom rohu je portrét autora obrazu A. Muchu. Úspech s predajom sa nezopakoval.

Pravdou je, že tlač nemala takú kvalitu ako pôvodná. Média aj v tomto prípade venovali nálezu obrazu pozornosť a polícia sa k veci verejne nevyjadrila preto, že prípad nie je uzatvorený, kým nie je známy a pred súd postavený ten, čo obraz ukradol.

Vďaka naliehaniu riaditeľa Balneologického múzea Slovenské liečebné kúpele urobili potrebné kroky aby bol obraz zapísaný ako kultúrna pamiatka, bol zaevidovaný v zozname kultúrnych pamiatok a po návrate z reštaurátorského ateliéru zaevidovaný do majetku SLK Piešťany, vrátane jeho ceny.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel druhý: Krádež

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Keď sa z médií ozvala správa, že v noci na 19.10.2000 bol obraz ukradnutý, bol to šok asi pre všetkých čo ten obraz poznali, či o ňom vedeli a viacerí mi aj volali, či nebudú vyšetrovaní keď si boli obraz pozrieť, či tam nie je kamera?

Repro a montáž pohľadnice so vzducholoďou.

V kúpeľoch preverovali či a ako je obraz vedený v inventúre majetku, v akej hodnote a či je evidovaný a chránený ako pamiatka? Zistili iba to, že nie je v evidencii o ňom ani zmienka , ani nie je vedený ako pamiatka. Bola to silná káva pre zodpovedných na ich nezodpovednosť.

Krátko na to, bola v Balneologickom múzeu prezentácia môjho kalendára Piešťany na historických pohľadniciach 2001, kde sme sa stretli viacerí priatelia filatelisti i múzejníci.

V debate som im spomenul skutočnosť, ako po krádeži vzácnych obrazov z galérii v Budapešti, maďarská pošta vydala sériu známok a hárček, ktorý po niekoľkých rokoch napomohol k vypátraniu obrazov a ich vráteniu galérii.

Janko Bosák mi vtedy položil otázku, že prečo by sme to nemohli urobiť aj my, Slovensko? Moja odpoveď bola, žeo vydaní známky nerozhodujeme my, ani nikto v Piešťanoch, a než by to prešlo dvomi komisiami ministerstva, a umeleckým spracovaním a výrobou, uplynul by možno aj rok, ale pohľadnicu by sme mohli spolu s múzeom navrhnúť a vydať čo najskôr.

Rozkrútilo sa koleso a za pár dní bol návrh na pohľadnicu, texty v šiestich jazykoch s výzvou k Interpolu pripravený. Našu konečnú podobu pohľadnice, aby bol obraz pred objektom hotela, nie v interiéri hotela Thermia, graficky spracovala agentúra RePublic a vytlačila Stiva v počte 10.000 kusov.

Bola k dispozícii v kúpeľoch, v múzeu a v mestských kultúrnych ustanovizniach, niekde sa predávala, niekde rozdávala. Za pomerne krátky čas jej nebolo. Veci sa chytili média, vrátane televízie, ale aj časopis Zberateľ, brnenský Orbis Pictus, ba aj Štúdijná galéria Alfonse Muchy a p.ing. Jiří Koukal, z KF v Žďár nad Sázavou a ďalší.

Pátracia pohľadnica

Šok z krádeže postupne vyprchal, okrem domiénok a podozrení žiadne oficiálne informácie neboli. Vyšetrovatelia kontaktovali osoby z riaditeľstva kúpeľov a zrejme aj službukonajúce osoby v ten deň i noc. Zverejnené bolo len to, že obraz bol vyrezaný z rámu a zrejme zrolovaný, pre jeho rozmery. Tiež bola informácia o použitom rebríku a o pootvorenom okne na jedálni z ktorej bol ukradnutý obraz. Obraz je dlhý 375 cm a vysoký 150 cm, jeho tvar je zrejmý z obrázkov.

V treťom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o tom, ako sa obraz podarilo vrátiť na jeho pôvodné miesto.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Reklama

Populárne články