Zrekonštruované priestory AURA Domu na Sládkovičovej ulici 11 budú v sobotu 10. februára dejiskom Kurzu prvej pomoci. Rodičia, učitelia, pedagógovia, ale aj pracovníci materských centier sa v čase od 9.00 do 14.00 hodiny dozvedia, ako postupovať v prípade bežných detských ochorení a drobných úrazov, ale aj kedy bez váhania kontaktovať lekára. Cieľom kurzu je získanie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných na správne poskytovanie prvej pomoci, ale aj sprostredkovanie informácií o tom, ako vytvárať bezpečné prostredie pre dieťa a predchádzať úrazom v domácom prostredí.

Spoločnosť RZP Trenčín vykonáva akreditované kurzy a školenia zamerané na prvú pomoc poskytovanú deťom a v Piešťanoch podujatie organizuje Sprievodca materstvom. O kurz bol veľký záujem a organizátori ho museli z kapacitných dôvodov presunúť z priestorov Materského centra Úsmev do AURA Domu.

Podujatie prinesie rodičom nielen teoretické informácie, ale aj praktické ukážky a nácvik poskytovania prvej pomoci. Úrazy a situácie, ktoré budú môcť rodičia i pedagógovia s nadobudnutými vedomosťami a zručnosťami zvládnuť do príchodu záchrannej služby. Môžu tak minimalizovať dôsledky úrazu, náhleho stavu a predísť vážnym rizikám, ktoré môžu napríklad pri poruche vedomia priniesť trvalé následky a zdraví a kvalite života dieťaťa.

-inf/Zdroj: Sprievodca materstvom Piešťany/Foto: RZP, s.r.o.-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972