Vianoce môžete privítať pri folklóre v Mestskej záhrade

Vianoce môžete privítať pri folklóre v Mestskej záhrade

26. novembra 2017 Off Od PNky.sk

Členovia a dobrovoľníci občianskeho združenia Cesta pomoci, Piešťany srdečne pozývajú všetkých obyvateľov a návštevníkov Piešťan na adventné folklórne podujatia, s názvom SPOLOČNE PRIVÍTAJME VIANOCE,ktoré sa usku točnia v Mestskej záhrade Piešťany (dvor bývalého Mliečneho baru).


Piatok 01.12.2017 od 17:30 hod.
účinkujú: Folkloristi z Ducového, FSS Povoja z Piešťan

Piatok 08.12.2017 od 17:30 hod.
účinkuje: FS Žito z Piešťan, FS Holeška z Prašníka

Piatok 15.12.2017 od 17:30 hod.
účinkuje: FS Podhoranka z Kočína-Lančáru, FS Holeška z Prašníka

Príďte sa potešiť z prichádzajúcich Vianoc a pozrieť si adventný program, s vianočnými koledami, vinšami, vianočnými zvykmi a pásmami. Po ukončení programu, pri zvukoch harmoniky, si spoločne zaspievajme nielen koledy, ale aj iné piesne a majme radosť zo stretnutia s priateľmi.

Folklórne podujatia sú bezplatné, srdečne pozývame členov všetkých občianskych a pacientskych združení, záhradkárov, bývalých zamestnancov Rozvoja, Mlynov, Chirany, Tesly a iných organizácií, s radosťou SPOLOČNE PRIVÍTAJME VIANOCE.

Za organizátorov: Zita Bruncková

PR