Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci ponúkne svojim návštevníkom v decembri pestrý a zaujímavý program. Počas návštevy sa môžu dozvedieť viac o Mesiaci, hviezdach, planétach, kométach a súhvezdiach, ale aj o orientácii v našich zemepisných šírkach. Večerné pozorovanie oblohy výkonným ďalekohľadom Refraktor 180/2600 bude prebiehať v nedeľu 10. a v piatok 15. decembra o 18.30 hodine. Podrobné informácie o pripravovaných podujatiach nájdete tu. Podujatie sa nebude konať v prípade nepriaznivého počasia alebo oblačnosti, nakoľko pozorovanie hviezd nie je uskutočniteľné. 

Hvezdáreň v Hlohovci za sebou má viac ako 70 rokov trvajúcu históriu, začala sa písať v roku 1954 založením Astronomického krúžku pri Závodnom klube ROH pri Slovakofarme. Prvý ďalekohľad zhotovil František Kozelský spolu s V. Gajduškom z Ostravy, ktorý vyrobil objektív. Bez statívu stál 3000 Kčs, čo v tej dobe predstavovalo naozaj veľký obnos peňazí. Prostriedky venoval divadelný krúžok pri ZK zo svojich príjmov za divadelné predstavenia. V roku 1958 nastala slávnostná chvíľa otvorenia hvezdárne. Popri hvezdárňach v Prešove, Leviciach a Humennom to bola štvrtá hvezdáreň na Slovensku zriadená po II. svetovej vojne. Do novej kupole dostal krúžok nový ďalekohľad, ktorým bol Newton 310/1500 s elektrickým pohonom. Ďalekohľad ako aj jeho montáž zhotovil František Kozelský a ako hľadáčik sa použil „starý“ refraktor o priemere 100 milimetrov.

Krajská hvezdáreň začala pracovať v roku 1977 a priestory sa rozšírili o prednáškovú miestnosť a kancelárie. V tomto čase sa začala dostavba rodinného domu na Sládkovičovej ulici ako základ nového areálu hvezdárne. V roku 1978 bol od firmy Carl Zeiss Jena zakúpený zrkadlový ďalekohľad Cassegrain 600/7500, ku ktorému pribudla aj 5 metrová kupola.

Po zrušení krajov v roku 1991 sa hlohovecká hvezdáreň premenovala na Hvezdáreň a planetárium a presťahovala sa do vlastného areálu na Sládkovičovej ulici. V starých priestoroch zostala iba pôvodná miestnosť krúžku a kupola. Kupola je stále majetkom Slovakofarmy (Zentivy) a jej osud je neznámy. V roku 1994 bol uvedený do prevádzky horizontálny slnečný spektrograf Jensch 300, ktorý sa stal pomocníkom pri pozorovaní a zakresľovaní Slnka. Okrem toho sa tu dá sledovať i slnečné spektrum. Na sklonku roku 2009 bola uskutočnená slávnostná zmena názvu, odvtedy nesie meno Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci.

Program pre verejnosť:

TAJOMSTVÁ VESMÍRU
10.12.2017 /nedeľa/ o 15:00 hod.
Rozprávanie o nočnej oblohe, o jej tajomstvách – o Mesiaci, hviezdach, planétach, kométach a súhvezdiach. Program je doplnený krátkou orientáciou na hviezdnej oblohe v planetáriu a videom: Slnečná sústava.
Poznámka: planetárium nie je vhodné pre deti do 3 rokov.
Informácia o vstupnom: 1,70 Euro dospelí
1,50 Euro žiaci a študenti do 18 r.
1,20 Euro dôchodcovia a deti do 6 r.

VESMÍRNE OTÁZNIKY
Zdroj: Nasa a ESA
10.12.2017 /nedeľa/ o 16:30 hod.
Program zoznamuje s orientáciou na oblohe v našich zemepisných šírkach,
zameraný na cirkumpolárne súhvezdia (súhvezdia v oblastí pólu) a na pohyby nebeských telies.
Program je doplnený krátkym videom o vývoji hviezd.
Poznámka: planetárium nie je vhodné pre deti do 3 rokov!
Informácia o vstupnom: 1,70 Euro dospelí
1,50 Euro žiaci a študenti do 18 r.
1,20 Euro dôchodcovia, deti do 6 r.

TAJOMSTVÁ VESMÍRU
15.12.2017 /piatok/ o 17:00 hod.
Rozprávanie o nočnej oblohe, o jej tajomstvách – o Mesiaci, hviezdach, planétach, kométach a súhvezdiach. Program je doplnený orientáciou na hviezdnej oblohe v planetáriu a videom: Slnečná sústava.
Poznámka: planetárium nie je vhodné pre deti do 3 rokov.
Informácia o vstupnom: 1,70 Euro dospelí
1,50 Euro žiaci a študenti do 18 r.
1,20 Euro dôchodcovia a deti do 6 r.

-red/Zdroj: Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci/Foto: Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci, ht-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972