Kostol svätého Štefana zažije v sobotu 25. marca ďalšiu spomienkovú omšu za zosnulého Branislava Bukovského, ktorý nás navždy opustil v nedeľu 23. marca 2014 vo veku 46 rokov. Vítaní sú všetci, ktorí si chcú pripomenúť kňaza pôsobiaceho od svojej vysviacky v roku 1995 práve v Piešťanoch. Svätú omšu o 15.00 hodine povedie Peter Cibira a po jej skončení bude pripravený program s malým občerstvením a premietaním dokumentu.

Branislav Bukovský sa narodil 13. februára 1968 v Trnave. Za Kristovho kňaza bol ordinovaný 10. júna 1995. Pôsobil ako kaplán vo farnostiach Piešťany, Bratislava – Blumentál i Bratislava – Sv. Alžbety. Ako administrátor slúžil od roku 1999 vo farnosti Veľké Ripňany. V roku 2001 bol menovaný za farára do farnosti Bratislava – Devín a od roku 2006 pôsobil ako farár vo farnosti Bratislava – Kráľovnej Rodiny. Pôsobil zároveň ako cirkevný sudca a dlhé roky sa podieľal na výrobe náboženských programov v RTVS. Branislav Bukovský bol aj členom Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky. Zomrel náhle v nedeľu 23. marca 2014 vo veku 46 rokov vo Francúzsku.

-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972