Veľký piatok je pre kresťanov dňom utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista. Tieto udalosti si pripomínajú veriaci po celom svete krížovými cestami. Jedna z nich sa v piatok 14. apríla večer konala na Červenej veži.

Tradičné náboženské podujatie sa začalo o pol ôsmej. Spred budovy Kostola sv. Cyrila a Metoda vyrazili smerom k lesoparku Červená veža desiatky veriacich, medzi nimi aj mládež, ktorej predstavitelia mali neskôr preslov pri každom zo štrnástich zastavení. Farníci sa zamýšľali nad bolesťou, ktorú musel prežiť Ježiš počas ukrižovania. Dekan Jozef Gallovič nezabudol vyzvať verejnosť k modlitbe za obete, ktoré zahynuli v Egypte počas nedávnych útokov na svätostánky. Bohoslužbu spolu s dekanom viedla sestra Zuzana z komunity Školských sestier de Notre Dame v Piešťanoch. Na záver dostali veriaci ako spomienku na procesiu červený kamienok.

Atmosféru podujatia vám priblíži fotogaléria.

-vv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972