V sobotu 8. apríla od 9.00 do 14.00 hod. sa v bananskej základnej škole bude konať zápis do prvého ročníka. Rodičia musia priniesť preukaz totožnosti a rodný list dieťaťa. Popri klasickej prváckej triede pribudla tento rok novinka – bezplatná bilingválna trieda. 

Základná škola Banka je známa nízkym počtom žiakov v triedach, vďaka čomu majú dostatočný priestor na rozvoj svojich individuálnych schopností počas vyučovania, ale aj v školskom klube a počas krúžkovej činnosti. Vedenie školy pripravuje počas roka široké spektrum podujatí a zapája sa do množstva súťaží.

-inf; foto: Mário Petlák-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972