Connect with us

Koktail

V sobotu mali v kláštore „Prievan“

Published

on

Môže sa v kláštore pozerať telka? Chodia sestričky na dovolenky? Majú sestričky pod závojom vlasy? Aj na tieto otázky sme dostali odpovede na Dni otvorených kláštorov, ktorý sa konal v sobotu 27. júna aj v Piešťanoch. Komunita Školských sestier de Notre Dame a komunita pátrov jezuitov pripravili pre návštevníkov v priestoroch záhrady kláštora na Kuzmányho ulici svätú omšu pod holým nebom, svedectvá sestier i pátrov, skautskú lokšapárty, pre deti tvorivú hru o živote vybraných svätcov, rehoľníkov, príležitosť na modlitbu v kláštornej kaplnke i záhrade, čas na rozhovory i film. Otvorenie kláštora nazvali symbolicky: „Prievan“.

IMG_5567

Sestry v Piešťanoch žijú v kláštore na Kuzmányho ulici a riadia sa posolstvom svojej zakladateľky: „Vezmi toto dieťa a staraj sa aby rástlo.“ Zakladateľkou rehole sa stala Blahoslavená Alexia Le Clerc, ktorá pochádzala z Lotrinska, terajšieho severovýchodného Francúzska. Alexia bola veselá mladá žena a chcela žiť Bohu zasväteným životom, ale netúžila vstúpiť do žiadnej z jestvujúcich reholí. Po dohovore s Petrom Fourierom na Vianoce 1597 začala spolu so štyrmi družkami bezplatné vyučovanie chudobných dievčat. Neskôr založili kláštor spojený so školou. Práve výchova a vzdelávanie je úlohou aj piešťanskej rehoľnej komunity.

„Pôsobíme priamo v školách. Sestry vyučujú, pracujú vo výchove v mimovyučovacích činnostiach. Priamo u nás je domček, ktorý vedie občianske združenie NODAM. Patrí pod Radu mládeže Slovenska a v tomto domčeku prebiehajú stretnutia detí a mladých, víkendové duchovné obnovy, duchovné cvičenia, tvorivé víkendy, formačné stretnutia, tábory. Okrem toho sestry vyučujú na cirkevnej Základnej škole Sv. Márie Goretti,“ hovorí sestra Zuzana. V Novom Meste nad Váhom majú sestričky svoju cirkevnú materskú škôlku, základnú školu a gymnázium.

IMG_5579

A ako je to s ich praktickým životom – vlasmi pod závojom, športom či dovolenkou? „Máme 16 dní rehoľnej dovolenky za rok v rámci pracovnej dovolenky. Pod závojom nosíme jednoduchý praktický účes, estetický, nie výstredný. Naším cieľom je žiť jednoducho. Aj rehoľný odev je symbolom úplného odovzdania sa Bohu. Nemusím ráno riešiť, čo si oblečiem.  Mám napríklad pracovný habit, môžem v ňom okopávať, natierať, športovať, chodiť na túry, vyučovať. Pred chvíľou tu sestry novicky hrali futbal s deťmi aj s pánom kaplánom v reverende,“ hovorí s úsmevom sestra Zuzana. Svoje čierne šaty neodkladajú sestričky ani na dovolenke. Sestra Zuzana mala výnimku, keď absolvovala kurz lyžovania: „V niektorej reholi majú dovolené rehoľný odev odložiť, u nás to tak nie je. Mám rada toto rehoľné rúcho. Výnimku som mala keď som bola na kurze lyžovania, aj z hľadiska bezpečnosti, lebo v dlhšej sukni sa lyžuje ťažko,“ smeje sa.

Sestra Zuzana vstúpila do rehole keď mala 20 rokov a je v nej už 25-ty rok. Svoje rozhodnutie nikdy neoľutovala a život, ktorý vedie, pokladá za hlboko zmysluplný, naplnený a duchovne plodný: „Cítila som v srdci, že ma Boh volá. Bolo to také postupné dozrievanie v úmysle, modlila som sa za rozlišovanie povolania,“ vraví Zuzana. Pochádza z dedinky na Záhorí a rodičia  jej rozhodnutie prijali. Mamka postupne a otec s nadšením. S príbuznými môžu byť v kontakte, stretávať sa na návštevách, tráviť spolu dni rehoľnej dovolenky a  majú možnosť účasti na rodinných oslavách svojich blízkych.

IMG_5601

Pri hre rehoľníci, ktorých stvárnili mladí veriaci, návštevníkom porozprávali o svojom živote a v záhrade pripravili stanovištia, kde mali deti splniť úlohu alebo vyrobiť vlastnými rukami niečo kreatívne. Za odmenu dostali od jednotlivcov samolepku s posolstvom a odznak s pápežom Františkom, alebo niektorým svätcom. Deti sa úloh zhostili s nadšením a vyrábali napríklad turínske plátno so svätým Ignácom, kameň s aplikáciou tváre Ježiša, záložky do kníh s lupeňmi ruží so svätou Terezkou, chodili po lane s Don Boscom, prekonávali zlé vlastnosti so svätou Ritou, nosili pohár vody na hlave, aby občerstvili svojich rodičov so svätou Bakhitou, chytali ryby so svätým Františkom, fúkali maxibubliny s blahoslavenou Zdenkou, umývali nohy prichádzajúcim s Matkou Terezou, dostávali symbolické stigmy u Pátra Pia, písali svoju modlitbu za rodičov so svätým Petrom Fourierom, robili obrazovú koláž s Matkou Alexiou, vyrábali zvitky s biblickým textom u svätej Kláry z Asisi.

IMG_5583

Program v kláštornej záhrade viedla Sestra Zuzana. V Piešťanoch má na starosti mladé novicky, ktoré sa tu pripravujú na svoje životné poslanie rehoľnej sestr: „Naša komunita je špecifická tým, že je formačná, to znamená, že tu prebieha formačná etapa noviciát. Sestry novicky sú tie v v bielych závojoch. Dva roky sa pripravujú, aby mohli zložiť sväté sľuby a stať sa rehoľníčkami.  Mojou úlohou je sprevádzať ich. Každý deň má svoj študijný, formačný, duchovný, pracovný a pastoračný obsah. Máme spoločne vyučovanie, modlitby, rozhovory, formačné, duchovné, alebo intelektuálne, potrebné k tomu, aby sa každá z nich dokázala orientovať v zasvätenom živote a autenticky ho žiť.“

Piešťanské sestričky okrem vyučovania či výchovy detí poskytujú aj podporu, „službou ucha“. „Kto potrebuje, môže zaklopať na naše dvere,“ potvrdzuje sestra Zuzana a dodáva, že často prídu napríklad ľudia ktorých ťažia osobné, rodinné či vzťahové problémy, ale aj bezdomovci, ktorým poskytnú buď šaty, jedlo, alebo povzbudenie. Rovnako sa stretávajú s ľuďmi v materiálnej, ale i duchovnej, či duševnej núdzi. „Samozrejme, nejde o finančnú podporu, ani o náhradu sociálnych služieb mesta. Skôr poskytujeme službu ucha – načúvame, k čomu tohto človek pozýva Boh. Niekedy je potrebné, nasmerovanie k odborníkom. Našou úlohou je pomôcť objaviť znovu zmysel v Bohu, lebo v konečnom dôsledku, akýkoľvek problém chceme vyriešiť, ten základný je túžba po láske, po pochopení, po absolútnom prijatí a to je vlastne túžba po Bohu. A keď človek znovu nájde tento zmysel v Bohu, mnoho ďalších problémov sa často postupne rieši, alebo inak prežíva.“

IMG_5584

Na záver sme ešte chceli vedieť, ako je to s mladými, či majú aj dnes dievčatá záujem odovzdať sa rehoľnému životu. „Doba priniesla pokles záujmu o rehoľné povolenie. Môžeme vidieť u mladých celkový pokles vo vzťahu k akémukoľvek záväzku, aj k uzatvoreniu manželstva. Dnešný človek má tendenciu žiť kultúru provizória, to znamená – skúsim na chvíľku a uvidím. Takto sa to často deje aj vo vzťahoch chlapec, dievča. Schopnosť vzdať sa niečoho pre trvalé rozhodnutie je oslabená. Aj preto sa často rozpadávajú manželstvá. Existuje teda istá sociokultúrna či psychosociálna klíma, ktorá má dopad aj na rozmer zasvätenia, aj na manželstvo, rodinný život, na akúkoľvek výdrž v niečom – systematicky, trvalo a verne. No tie dievčatá, ktoré sa rozhodnú a nasledujú svoj vnútorný hlas povolania, tie prevažne vedia čo chcú, za čím idú, čoho sa zriekajú a robia to z hĺbky srdca,” konštatuje sestra Zuzana.

IMG_5587

Deň otvorených kláštorov sa konal počas minulej soboty na celom Slovensku. Rehoľníci sa tak zapojili do iniciatívy pápeža Františka, ktorý vyhlásil rok zasväteného života. Jeho cieľom bolo dať možnosť inšpirovať sa ich charizmou, špiritualitou, duchovnosťou, zmyslom, či konaním dobra.

S prvým ročníkom tohto podujatia môžu byť sestry, pátri, kňazi oboch piešťanských farností i účastníci spokojní. Príjemný letný deň v kláštornej záhrade a prehliadku klauzúrnych priestorov otvoreného rehoľného domu, si nenechalo ujsť okolo tristo účastníkov, stovky detí, rodičov a starých rodičov.

-ad-

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel štvrtý: Poštová známka

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Poštová známka s námetom obrazu

Po všetkých týchto peripetiách obrazu, už verejne známeho, stále nebol naplnený sen viacerých obdivovateľov, aby obraz bol aj na poštovej známke. Ale všetko má nejako svoj čas a treba byť trpezlivý. V roku 2011 bol KF 52-01 poverený usporiadať Dni filatelie Slovenska, čo sa aj uskutočnilo. Klub oslovil po prvý krát SLK aby sa podieľali na príprave a prezentácii DFS, čo sa aj podarilo. Podľa vyjadrení viacerých boli dni úspešné po stránke odbornej (katalóg prednášok, príležitostné tlače, ppp) i spoločenskej. Počas obedňajšej prestávky DFS hostia a organizátori boli pozvaní na obed ho hotela Thermia Palace. Obed bol podávaný za dlhým stolom s výhľadom na obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

Uprené pohľady stolujúcich na obraz, a debata o jeho osudoch ma ubezpečili, že sa stane, čo sa má stať. Stalo sa, v emisnom pláne roku 2015 sa objavil v emisii umenie: Obraz Alfonsa Muchu v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch. A bol som nesmierne rád, že autorom a rytcom známky bude opäť majster Ferko Horniak. K dispozícii pre autora boli fotografie v miestnom múzeu, ďalšie si urobil majster Horniak. Spolupráca po všetkých stránkach fungovala (Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Klub filatelistov, Balneologické múzeum), stretnutia, diskusie o obraze, pečiatkach, pohľadnici A5, FDC i obálke formátu A5 s prítlačou. A všetko to, čo je treba k dobre pripravenej prezentácie známky, teda program, pozvánky, priestory a tlače.

Obálka na zásielky formátu A5, pre potreby SLK Piešťany, na zasielanie do cudziny. Natlačená známka nemá výplatnú hodnotu

K výstave boli použité zberateľské materiály, napr. poštové známky, bankovky, drobné tlačoviny zo zbierok múzea a členov Klubu filatelistov 52-01 Piešťany. Ďalšie vystavené materiály boli z Moravského múzea v Ivančiciach, a z Poštového múzea Praha. Za výstavu patrí Balneologickému múzeu a jeho riaditeľovi PhDR. Vladimírovi Krupovi absolutórium.

Súčasťou programu prezentácie bolo aj vyhlásenie najkrajšej poštovej známky za rok 2014 a teda aj používanie ďalšej, tretej príležitostnej pečiatky.

Na snímke v strede veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lývia Klausová, vľavo autor poštovej známky František Horniak a vpravo riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici Richard R. Senček .

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a sprievodné slovo k výstave urobil riaditeľ BM PhDr. Vladimír Krupa, ktorý zvlášť privítal veľvyslankyňu Českej Republiky na Slovensku, pani Lýviu Klausovú a zástupcov Minister-stva dopravy a výs-tavby a Slovenskej pošty a Poštového múzea.

Dve ukážky pripravených pohľadníc A. Muchu, pre zákazníkov bol rezervovaný priestor k využitiu podľa vlastných požiadaviek.

Z výstavy sa účastníci presunuli do hotela Thermia Palace, kde bola už v plnej prevádzke poštová priehradka Pofisu, pripravený kultúrny program a vykonaný akt krstu známky. Túto časť moderoval riaditeľ hotela Josef Provázek, ktorý opätovne privítal hostí a účastníkov prezentácie.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel tretí: Nájdenie ukradnutého diela

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Čas plynul, informácií stále nebolo, ale vyšetrovatelia istotne nezahálali a podľa všetkého bolo do pátrania zapojených viac krajín a na viacerých stupňoch polície. Okrem slovenskej polície aj minimálne česká a rakúska polícia. Koordinácie zrejme na úrovni Interpolu.

Nebyť toho, nebola by v roku 2004 zachytená informácia o tom, že sa nachádza v Karlových Varoch.

Bolo potrebné jednať premyslene a opatrne, aby pri podozrení že polícia má informácie, neprišlo k likvidáciu obrazu, resp. k jeho vážnemu poškodeniu.

Takto sa vec vyvinula: Dvaja muži mali obraz predať kupcovi (asi nasadenému) za 95.000 € na parkovisku Devět křížú neďaleko Brna. V čase kedy malo prísť ku stretnutia predávajúcich a kupujúceho, sa stala dopravná nehoda neďaleko toho parkoviska. Z toho dôvodu tam boli aj policajné vozidlá, čo bolo dôvodom, že predávajúci zmenil dohodnuté miesto na parkovisku pri brnenskej Hypernove. Tam sa stretnutie aj uskutočnilo a tam aj Česká polícia zakročila pri odovzdávaní obrazu, ktorý prevzala.

Vo vyšetrovacej väzbe sa ocitli podnikateľ Ondrej G. (43 r.) a nezamestnaný Jaroslav B. (33 r.). Zlodej obrazu však stále uniká, lebo je neznámy.

Záverom tejto časti možno konštatovať, že popri policajných orgánoch k nájdeniu obrazu prispeli aj zberatelia a kúpeľní pacienti, lebo dali na verejnosť nielen informáciu o krádeži, ale aj to, ako ukradnutý obraz vyzerá. To bolo veľmi dôležité preto, lebo obraz za takmer 70 rokov, neopustil miesto, kde bol osadený. Bez nadsádzky možno konštatovať, že pomohla pátracia pohľadnica.

Článok v Novom čase 18.XII. 2004 o nájdení obrazu.

Pod dojmom toho, ako rýchlo sa minula „pátracia pohľadnica“ vydal náš klub filatelistov pohľadnicu „radostnú“ k nájdeniu a následnému vráteniu obrazu do hotela Thermia Palace. Rozdiel bol v tom, že na tejto pohľadnici bol už obraz umiestnený na pôvodnom mieste, v jedálni, a v pravom hornom rohu je portrét autora obrazu A. Muchu. Úspech s predajom sa nezopakoval.

Pravdou je, že tlač nemala takú kvalitu ako pôvodná. Média aj v tomto prípade venovali nálezu obrazu pozornosť a polícia sa k veci verejne nevyjadrila preto, že prípad nie je uzatvorený, kým nie je známy a pred súd postavený ten, čo obraz ukradol.

Vďaka naliehaniu riaditeľa Balneologického múzea Slovenské liečebné kúpele urobili potrebné kroky aby bol obraz zapísaný ako kultúrna pamiatka, bol zaevidovaný v zozname kultúrnych pamiatok a po návrate z reštaurátorského ateliéru zaevidovaný do majetku SLK Piešťany, vrátane jeho ceny.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel druhý: Krádež

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Keď sa z médií ozvala správa, že v noci na 19.10.2000 bol obraz ukradnutý, bol to šok asi pre všetkých čo ten obraz poznali, či o ňom vedeli a viacerí mi aj volali, či nebudú vyšetrovaní keď si boli obraz pozrieť, či tam nie je kamera?

Repro a montáž pohľadnice so vzducholoďou.

V kúpeľoch preverovali či a ako je obraz vedený v inventúre majetku, v akej hodnote a či je evidovaný a chránený ako pamiatka? Zistili iba to, že nie je v evidencii o ňom ani zmienka , ani nie je vedený ako pamiatka. Bola to silná káva pre zodpovedných na ich nezodpovednosť.

Krátko na to, bola v Balneologickom múzeu prezentácia môjho kalendára Piešťany na historických pohľadniciach 2001, kde sme sa stretli viacerí priatelia filatelisti i múzejníci.

V debate som im spomenul skutočnosť, ako po krádeži vzácnych obrazov z galérii v Budapešti, maďarská pošta vydala sériu známok a hárček, ktorý po niekoľkých rokoch napomohol k vypátraniu obrazov a ich vráteniu galérii.

Janko Bosák mi vtedy položil otázku, že prečo by sme to nemohli urobiť aj my, Slovensko? Moja odpoveď bola, žeo vydaní známky nerozhodujeme my, ani nikto v Piešťanoch, a než by to prešlo dvomi komisiami ministerstva, a umeleckým spracovaním a výrobou, uplynul by možno aj rok, ale pohľadnicu by sme mohli spolu s múzeom navrhnúť a vydať čo najskôr.

Rozkrútilo sa koleso a za pár dní bol návrh na pohľadnicu, texty v šiestich jazykoch s výzvou k Interpolu pripravený. Našu konečnú podobu pohľadnice, aby bol obraz pred objektom hotela, nie v interiéri hotela Thermia, graficky spracovala agentúra RePublic a vytlačila Stiva v počte 10.000 kusov.

Bola k dispozícii v kúpeľoch, v múzeu a v mestských kultúrnych ustanovizniach, niekde sa predávala, niekde rozdávala. Za pomerne krátky čas jej nebolo. Veci sa chytili média, vrátane televízie, ale aj časopis Zberateľ, brnenský Orbis Pictus, ba aj Štúdijná galéria Alfonse Muchy a p.ing. Jiří Koukal, z KF v Žďár nad Sázavou a ďalší.

Pátracia pohľadnica

Šok z krádeže postupne vyprchal, okrem domiénok a podozrení žiadne oficiálne informácie neboli. Vyšetrovatelia kontaktovali osoby z riaditeľstva kúpeľov a zrejme aj službukonajúce osoby v ten deň i noc. Zverejnené bolo len to, že obraz bol vyrezaný z rámu a zrejme zrolovaný, pre jeho rozmery. Tiež bola informácia o použitom rebríku a o pootvorenom okne na jedálni z ktorej bol ukradnutý obraz. Obraz je dlhý 375 cm a vysoký 150 cm, jeho tvar je zrejmý z obrázkov.

V treťom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o tom, ako sa obraz podarilo vrátiť na jeho pôvodné miesto.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Reklama

Populárne články