OZ Genofond s podporou Mesta Piešťany realizuje mapovanie starých a krajových odrôd ovocných drevín v meste Piešťany a v okolí v rámci projektu „Využitie potenciálu starých odrôd ovocných drevín pre prírodný a kultúrny rozvoj mesta Piešťany“. Mapovateľmi sa môžete stať aj vy. Stačí sa prihlásiť, či informovať o starom ovocnom strome, ktorý máte v záhrade


Cieľom projektu je založenie verejného ovocného sadu Kornela Duffeka. Pre viac informácii o mapovaní môžete kontaktovať Bruna Jakubca (brumburiak@gmail.com) alebo Michala Fialu (michal.fiala.dino@gmail.com).

Po mapovaní bude nasledovať príprava projektovej dokumentácie pre založenie genofondového ovocného sadu. Organizátori plánujú tiež diskusiu o pokračovaní projektu spojenú s výstavou starých odrôd nájdených počas mapovania.

Nasledovať by mala realizácia sadu ako ďalší projekt. V prípade jeho realizácie bude mať vedecký význam ako genofondová zbierka starých a krajových odrôd ovocných drevín, ale aj vzdelávací, keď poskytne sústredenú výsadbu sortimentu ovocných stromov a krov vhodných pre pestovanie v regióne stredného Považia a taktiež priestor pre realizáciu vzdelávacích a voľnočasových aktivít v oblasti ovocinárstva, včelárstva i ornitológie. Po realizácii sadu vznikne verejnosti prístupná plocha mestskej zelene so zázemím pre realizáciu voľnočasových aktivít.
-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972