Tento víkend sa v Krakovanoch stretnú muži paličkári z Európy aj Afriky. Hostiť ich bude múzeum Za krakovskú bránu. V nedeľu 18. marca bude podujatie otvorené aj pre verejnosť. V tento deň sa uskutoční tiež kurz unikátnej Krakovianskej paličkovej čipky.

Do múzea Za krakovskú bránu  zavítajú paličkári zo Slovenska, z Estónska, Chorvátska a Juhoafrickej republiky. „Je to prvé stretnutie mužov čipkárov z Men making lace stránky a teší ma, že práve prvé stretnutie je u nás na Slovensku. V budúcnosti sa bude stretnutie konať každý rok v inom štáte sveta. Stretnutie bude od piatka do nedele. Pre verejnosť je otvorené v nedeľu, kvôli kurzu našej unikátnej Krakovianskej paličkovanej čipky,“ hovorí organizátor Matej Pisca.

V nedeľu 18. marca môžete múzeum navštíviť od 10:00 h do 17:00 h.

-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972