Klub slovenských turistov Hlohovec chystá na sobotu 21. októbra už 39. ročník obľúbeného Jesenného pochodu Hlohovec-Piešťany. Srdečne pozvaní sú všetci priatelia prírody, ktorí si môžu zvoliť jednu z piatych rozličných trás, najkratšia 13 kilometrová vedie cez Ovčiu skalu do Jalšového, najdlhšia s dĺžkou 37 kilometrov vedie cez Havran a Čertovu Pec a turisti by ju mali zvládnuť približne za 9 hodín. Štart je naplánovaný zo železničnej stanici v Hlohovci od 7.00 do 9.00 hodiny, ale vyraziť na cestu bude možné aj zo Studenej doliny. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke.

„Predpokladajúc, že nám zachováte priazeň, podobnú predošlým ročníkom, začali sme už usilovnú prípravu na Jesenný pochod HP 2017. Pripravujeme trasy, propagáciu, diplomy pre účastníkov, dopravu. Potešilo nás Mesto Hlohovec, ktoré nám znova, tak ako po minulé roky, schválilo dotáciu na organizáciu tejto akcie. Príspevok mesta nám pomôže uhradiť náklady na propagáciu a drobné pozornosti pre turistov, ako aj značnú časť nákladov na kyvadlovú autobusovú dopravu turistov z Havrana do Hlohovca. Zostávajúcu čiastku za dopravu musíme uhradiť z iných zdrojov, napríklad z príspevkov našich sympatizantov (ak nejakých nájdeme). Preto nás, rovnako ako v uplynulých ročníkoch, poteší, ak nám dospelí turisti prispejú na organizáciu malým dobrovoľným štartovným finančným príspevkom. Vyzbieranú sumu využijeme hlavne na autobusovú dopravu turistov. Urobíme všetko pre to, aby sme zabezpečili prepravu do Hlohovca pre všetkých turistov. Turisti, ktorí sa rozhodnú nečakať v sedle Havran na naše spoje, resp. ktorí budú pokračovať na trasách 28 a 37 km až do Piešťan, môžu využiť bohatú škálu hromadných autobusových spojov na trase Havran – Piešťany – Hlohovec a vlakových spojov na trase Piešťany – Leopoldov – Hlohovec, prípadne individuálnu dopravu,“ informuje Klub slovenských turistov Hlohovec.

Pochod HP je turistická akcia, určená predovšetkým pre peších turistov a všetky trasy sú vedené po turistických značených trasách (TZT), určených pre pešiu turistiku. V prípade účasti cykloturistov je nutné, aby cyklisti rešpektovali peších turistov, ktorí majú na TZT prednosť pohybu a v dostatočnom predstihu ich vždy upozornili na svoj prejazd.

Cieľom akcie je zdravý pohyb a pobyt v čistej prírode. Organizátori prosia turistov, aby rešpektovali vyznačené trasy, neskracovali chodníky a pohybovali sa iba po vyznačených trasách. Taktiež žiadajú o citlivý prístup k prírode, bez produkovania hlasných zvukových efektov a odpadu, bez rušenia vtáctva a lesnej zveri. Všetky vyprodukované odpadky si majú odniesť z lesa so sebou, na určené miesto, pretože usporiadatelia nemajú možnosť a prostriedky na upratovanie odpadkov po účastníkoch akcie.

Trasy:
13 km: Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové (3,5 hod)
17 km: Jalšové (alebo Studená dolina) – Ovčia skala – Havran (4,5 hod)
22 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran (6 hod)
28 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany (7 hod)
37 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova Pec – Piešťany (9 hod)

Cieľ:
13 km: Jalšové (cieľová registrácia je na kontrole Ovčia skala)
17 a 22 km: Havran
28 a 37 km: Piešťany (cieľová registrácia je na kontrole Havran)

-red/Zdroj a foto: Klub slovenských turistov Hlohovec-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972