Sviatok svätého Štefana sa na Východe spomína už od 4. storočia, na Západe je známy od začiatku 5. storočia. Jeho úcta sa značne rozšírila, keď v roku 415 kňaz Lucián našiel v Jeruzaleme jeho relikvie a časť z nich putovala do mnohých krajín a chrámov. Na mnohých miestach vznikli chrámy zasvätené tomuto svätcovi, len v Ríme ich bolo v stredoveku 35. So sviatkom svätého Štefana, ktorý pripadá na 26. decembra, sa kedysi viazali mnohé ľudové zvyky. Sviatok sv. Štefana veriacich pomerne rýchlo vytrhuje z vianočnej idyly a v ľudových tradíciách prináša uvoľnenie i rodinné návštevy.

Náš kráľ, hoci je najvyšší, prišiel kvôli nám ponížení, ale s prázdnymi rukami prísť nemohol. Priniesol svojim bojovníkom veľký dar, ktorým ich nielen bohato obdaril, ale ich aj vystrojil nezdolateľnou silou do boja. Priniesol totiž dar lásky, ktorá privádza ľudí do spoločenstva s Bohom. Teda láska stiahla Krista z neba na zem a Štefana zdvihla zo zeme do neba. Tá láska, ktorá sa najprv zjavila v Kráľovi a potom žiarila vo vojakovi,“ opisuje spojitosť sviatku sv. Štefana so slávnosťou Narodenia Pána svätý biskup Fulgencius Ruspenský.

Pri sledovaní televíznych programov s vianočným obsahom, všade sa zdôrazňuje čaro Vianoc, ale v samotnej Cirkvi trvá táto chvíľa len jeden deň. Meno Štefan znamená koruna a tento svätý bol prvým Ježišovým učeníkom, ktorý za neho podstúpil mučenícku smrť. O jeho živote sa píše v knihe Skutkov apoštolov.

Druhý sviatok vianočný sa v slovenských tradíciách spája s vinšovaním koledníkov, rodinnými návštevami a rozdávaním výslužky. Tento deň prinášal uvoľnenejšiu atmosféru, veselosť a brodenie koní v studenej vode.

-red/Zdroj: frantiskani.sk, slovenske-zvyky.webnode.sk/Foto: sk.wikipedia.org-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972