Na oslavu sviatku Všetkých svätých sú práve svätí pozvaní do piešťanského Pastoračného centra sv. Cyrila a Metoda. V sobotu 3. novembra o 15:00 h sa o 15:00 h stretnú deti v oblečení, ktoré charakterizuje svätca podľa ich výberu. Pripravený je pre nich bohatý program.

Farnosť pozýva, aby sa deti ale aj ich rodičia a všetci ľudia dobrej vôle prišli nadýchať nebeskej atmosféry. Spolu so stretnutím svätých bude prebiehať aj agapé.

-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972