Koktail

Sú Piešťany miestom premeny?

By 6. februára 20137 februára, 2013No Comments

Čo si dokážeme ako lokálna komunita ponúknuť? Naozaj nie je dostatok práce pre všetkých? Aj na tieto a ďalšie otázky odpovedia aktivisti z rôznych občianskych združení, ktorí si už tretie stretnutie naplánovali na 10. februára.

Verejnosť je v nedeľu o 15.00 h v klube Žiwell srdečne vítaná. Podujatie s názvom Spoločne pre Piešťany je priateľským stretnutím ľudí, kto­rým nie je ľahos­tajný stav spo­loč­nosti a záleží im na tom, aký svet prenechajú svo­jim deťom. „Spoz­najme, ako sa môžeme spo­ločne dopra­co­vať ku zdra­vej a zod­po­ved­nej spoločnosti,“ odkazujú organizátori.

Na programe sú tri krátke prednášky. Ľubomír Harmanovský bude hovoriť o lokálnych riešeniach na zmier­ne­nie glo­bál­nych prob­lé­mov, Veronika Repková o potravinovej sebestačnosti a Róbert Zelní o komunitnej mene Minuto.

O 18.00 h začne premietanie filmu In Transition 2.0. Snímka zachytáva inšpiratívne príbehy ľudí, ktorí sa s neľahkou dobou vyrovnávajú pomocou optimizmu a kreatívnych nápadov.

[youtube width=“560″ height=“316″]http://www.youtube.com/watch?v=XKN3RLkEGfM[/youtube]

Text: mp Foto: sietdora.sk

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972