Connect with us

Koktail

Stres – Čo s tým?

Published

on

Stres je nepochybne jedno z najpoužívanejších slov v súčasnosti. Pozná ho každý. A každý si pod ním môže predstaviť niečo iné. V mysli sa nám môže vynoriť nejaká povinnosť, deadline, tvár konkrétneho človeka, alebo len jednoduchá emócia bez tvaru či obrazu, so zachytiteľnou intenzitou.

[singlepic id=8673 w=320 h=240 float=left]Stres sa dá najjednoduchšie definovať ako reakcia organizmu na nadmernú záťaž. Do istej miery je pre nás užitočný. Trénuje nás. Zvyšuje našu odolnosť voči záťaži. V praxi rozoznávame pozitívny stres (eustres) – zlepšuje tvorivosť a výkon; a negatívny stres (distres) – ten oslabuje celkovú pohotovosť človeka, vedie k útlmovým, alebo naopak, nadmerne podráždeným reakciám – neadekvátnym voči podnetom.

Pojem stres je bezpochyby moderný, avšak poznali ho ľudia už od pradávna. Reakcie typu „Fight or Flight“ (útok alebo útek) prežívali už lovcovia mamutov. K nim sa časom pridala stratégia „Freeze“ (zamrznutie) – pri ktorom človek spraví rozhodnutie, že je lepšie sa v danej situácii stiahnuť a držať jazyk za zubami.

Teória stresu ponúka množstvo ďalších zaujímavých informácií o priebehu, príčinách, príznakoch; ja sa však chcem venovať tomu najpodstatnejšiemu – stratégiám zvládania – „Čo s tým?!“ Keďže stresu sa vyhnúť nedá, musíme sa ho naučiť zvládať – nejako riešiť. Môžeme si ako pomôcku, položiť tieto otázky:

1.Poznám sa? – poznám svoje reakcie v stresovej situácii? Viem, čo ma dokáže vystresovať? – platí totiž, že čím viac sa poznám, tým lepšie sa viem na prípadnú záťaž pripraviť, viem ju predvídať napr. monitorovaním príznakov – pretože správne pomenovať to, čo sa deje, je prvý krok k riešeniu.

2.Hýbem sa? – „fight or flight“ stratégie, i keď sú odlišné, mali spoločnú črtu – aktívny pohyb a teda ventiláciu nahromadenej energie. V súčasnosti nie je veľa možností na „vyventilovanie sa behom“. Pri sedení v open space-ových kanceláriach, by to mohlo vyzerať dosť chaoticky až komicky. Avšak stresom nahromadené cukry a tuky, sa v sede nespália a ukladajú sa na steny ciev. Vzniká tak predpoklad pre rozvoj mnohých civilizačných ochorení (kardiovaskulárne choroby, migrény, tráviace poruchy, … ). Aktívny pohyb je skvelý na odplavovanie stresu, i iných škodlivých látok z tela. Názory na intenzitu sa rôznia. Ja odporúčam dva krát týždenne 30 až 40 minút aktívneho pohybu, pri ktorom by ste sa mali spotiť. V kombinácii s následným strečingom to je ideálna príprava na skvelý spánok. Samozrejme po sprche :-).

[singlepic id=8672 w=320 h=240 float=right]3.Relaxujem? – naše telá nie sú neopotrebovateľné, a ani mozog nie je počítačový procesor s 500-gigovým harddiskom. Niekedy sa k sebe správame ako keby sme pochádzali z kybernetického sveta, avšak my sme viac „prírodný“. Keď sa pri víchrici strom pod náporom vetra neohne, zlomí sa. Rovnako tak aj my môžeme pod neutíchajúcim tlakom, moderne povedané „vyhorieť“. Keď je toho na nás veľa, musíme oddychovať. Pri relaxácii môžem využiť všetky svoje tvorivé zdroje – umenie, hudba, maľovanie, spev, kniha, dychové cvičenia, kúpeľ, sprcha, meditácia, modlitba, zábava, či jednoducho spánok. Každému sedí niečo iné. Doprajte si to vaše.

4.Viem požiadať o pomoc? Mám niekoho, s kým sa môžem podeliť o to, čo ma trápi? Vzťah môže byť stresorom, no aj liekom. Otvorene pomenovať a tak vyventilovať svoje vnútro je uzdravujúci proces. Ak nikomu zo svojho okolia dostatočne nedôverujem, je možnosť obrátiť sa na pomoc odborníka – lekára, psychológa, psychiatra, kňaza, …ako to komu vyhovuje – určite s tým nezostávajte sami.

5.Vidím pohár z polovice plný, alebo prázdny? Pozitívne myslenie, optimizmus, zdravá sebadôvera vedia v značnej miere ovplyvniť, či podľahnem psychosomatickej chorobe, alebo nie. Viem si v súčasnej situácii vychutnávať život? Alebo si donekonečna hovorím, že až keď budem mať to …. , a to … , a potom ešte to …., budem konečne šťastný.

6.Organizujem si život? Používam „to do listy“? Triedim si priority? Učím sa efektívne narábať s časom? Dokážem byť dôsledný v plnení svojho plánu? Mnohí tvrdia: „Nemám čas veci plánovať.“ No koľko to trvá, spísať si jednoduchý zoznam úloh, a vytriediť čo spravím dnes, prípadne kedy? Terč, ktorý nevidím, nemôžem trafiť! Isteže sú typy zamestnaní, alebo činností, ktoré sa komplikovane plánujú. Chcel som však spomenúť metódu plánovania ako najlepšiu prevenciu najmä časového stresu.

7.Starám sa o svoju životosprávu? Konkrétne kedy a koľko spím? A ako sa stravujem? Za zvládanie stresu sú v našom tele zodpovedné hormóny nadobličiek. Tie najlepšie regenerujú medzi 23:00 a 2:00. Preto by sme pre lepšiu pripravenosť na každodenné prekvapenia, mali tento čas venovať spánku. Ideálne 6 až 8 hodín nepretržitého spánku. Pre jedlo zase platí, že vyvážená strava je najlepšou zárukou telesného a duševného zdravia. Odborníci odporúčajú surové ovocie, zeleninu, celozrnné obilniny, strukoviny, ryby …keď sa tak zamyslím väčšina ľudí rieši stres skôr Big Macom s dvojitými hranolkami, či čokoládovou tortou so šľahačkou. Každý nech si vyberie podľa svojho svedomia :-).

Stresu sa nevyhneme. No môžeme ho predvídať, pripraviť sa naň, zvládať ho a trénovať sa v rôznych stratégiách jeho odbúravania. A tak sa naučiť žiť spokojnejšie a uvoľnenejšie. Prajem veľa šťastia.

Tomáš Kubla – autor je psychológ

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel štvrtý: Poštová známka

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Poštová známka s námetom obrazu

Po všetkých týchto peripetiách obrazu, už verejne známeho, stále nebol naplnený sen viacerých obdivovateľov, aby obraz bol aj na poštovej známke. Ale všetko má nejako svoj čas a treba byť trpezlivý. V roku 2011 bol KF 52-01 poverený usporiadať Dni filatelie Slovenska, čo sa aj uskutočnilo. Klub oslovil po prvý krát SLK aby sa podieľali na príprave a prezentácii DFS, čo sa aj podarilo. Podľa vyjadrení viacerých boli dni úspešné po stránke odbornej (katalóg prednášok, príležitostné tlače, ppp) i spoločenskej. Počas obedňajšej prestávky DFS hostia a organizátori boli pozvaní na obed ho hotela Thermia Palace. Obed bol podávaný za dlhým stolom s výhľadom na obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

Uprené pohľady stolujúcich na obraz, a debata o jeho osudoch ma ubezpečili, že sa stane, čo sa má stať. Stalo sa, v emisnom pláne roku 2015 sa objavil v emisii umenie: Obraz Alfonsa Muchu v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch. A bol som nesmierne rád, že autorom a rytcom známky bude opäť majster Ferko Horniak. K dispozícii pre autora boli fotografie v miestnom múzeu, ďalšie si urobil majster Horniak. Spolupráca po všetkých stránkach fungovala (Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Klub filatelistov, Balneologické múzeum), stretnutia, diskusie o obraze, pečiatkach, pohľadnici A5, FDC i obálke formátu A5 s prítlačou. A všetko to, čo je treba k dobre pripravenej prezentácie známky, teda program, pozvánky, priestory a tlače.

Obálka na zásielky formátu A5, pre potreby SLK Piešťany, na zasielanie do cudziny. Natlačená známka nemá výplatnú hodnotu

K výstave boli použité zberateľské materiály, napr. poštové známky, bankovky, drobné tlačoviny zo zbierok múzea a členov Klubu filatelistov 52-01 Piešťany. Ďalšie vystavené materiály boli z Moravského múzea v Ivančiciach, a z Poštového múzea Praha. Za výstavu patrí Balneologickému múzeu a jeho riaditeľovi PhDR. Vladimírovi Krupovi absolutórium.

Súčasťou programu prezentácie bolo aj vyhlásenie najkrajšej poštovej známky za rok 2014 a teda aj používanie ďalšej, tretej príležitostnej pečiatky.

Na snímke v strede veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lývia Klausová, vľavo autor poštovej známky František Horniak a vpravo riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici Richard R. Senček .

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a sprievodné slovo k výstave urobil riaditeľ BM PhDr. Vladimír Krupa, ktorý zvlášť privítal veľvyslankyňu Českej Republiky na Slovensku, pani Lýviu Klausovú a zástupcov Minister-stva dopravy a výs-tavby a Slovenskej pošty a Poštového múzea.

Dve ukážky pripravených pohľadníc A. Muchu, pre zákazníkov bol rezervovaný priestor k využitiu podľa vlastných požiadaviek.

Z výstavy sa účastníci presunuli do hotela Thermia Palace, kde bola už v plnej prevádzke poštová priehradka Pofisu, pripravený kultúrny program a vykonaný akt krstu známky. Túto časť moderoval riaditeľ hotela Josef Provázek, ktorý opätovne privítal hostí a účastníkov prezentácie.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel tretí: Nájdenie ukradnutého diela

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Čas plynul, informácií stále nebolo, ale vyšetrovatelia istotne nezahálali a podľa všetkého bolo do pátrania zapojených viac krajín a na viacerých stupňoch polície. Okrem slovenskej polície aj minimálne česká a rakúska polícia. Koordinácie zrejme na úrovni Interpolu.

Nebyť toho, nebola by v roku 2004 zachytená informácia o tom, že sa nachádza v Karlových Varoch.

Bolo potrebné jednať premyslene a opatrne, aby pri podozrení že polícia má informácie, neprišlo k likvidáciu obrazu, resp. k jeho vážnemu poškodeniu.

Takto sa vec vyvinula: Dvaja muži mali obraz predať kupcovi (asi nasadenému) za 95.000 € na parkovisku Devět křížú neďaleko Brna. V čase kedy malo prísť ku stretnutia predávajúcich a kupujúceho, sa stala dopravná nehoda neďaleko toho parkoviska. Z toho dôvodu tam boli aj policajné vozidlá, čo bolo dôvodom, že predávajúci zmenil dohodnuté miesto na parkovisku pri brnenskej Hypernove. Tam sa stretnutie aj uskutočnilo a tam aj Česká polícia zakročila pri odovzdávaní obrazu, ktorý prevzala.

Vo vyšetrovacej väzbe sa ocitli podnikateľ Ondrej G. (43 r.) a nezamestnaný Jaroslav B. (33 r.). Zlodej obrazu však stále uniká, lebo je neznámy.

Záverom tejto časti možno konštatovať, že popri policajných orgánoch k nájdeniu obrazu prispeli aj zberatelia a kúpeľní pacienti, lebo dali na verejnosť nielen informáciu o krádeži, ale aj to, ako ukradnutý obraz vyzerá. To bolo veľmi dôležité preto, lebo obraz za takmer 70 rokov, neopustil miesto, kde bol osadený. Bez nadsádzky možno konštatovať, že pomohla pátracia pohľadnica.

Článok v Novom čase 18.XII. 2004 o nájdení obrazu.

Pod dojmom toho, ako rýchlo sa minula „pátracia pohľadnica“ vydal náš klub filatelistov pohľadnicu „radostnú“ k nájdeniu a následnému vráteniu obrazu do hotela Thermia Palace. Rozdiel bol v tom, že na tejto pohľadnici bol už obraz umiestnený na pôvodnom mieste, v jedálni, a v pravom hornom rohu je portrét autora obrazu A. Muchu. Úspech s predajom sa nezopakoval.

Pravdou je, že tlač nemala takú kvalitu ako pôvodná. Média aj v tomto prípade venovali nálezu obrazu pozornosť a polícia sa k veci verejne nevyjadrila preto, že prípad nie je uzatvorený, kým nie je známy a pred súd postavený ten, čo obraz ukradol.

Vďaka naliehaniu riaditeľa Balneologického múzea Slovenské liečebné kúpele urobili potrebné kroky aby bol obraz zapísaný ako kultúrna pamiatka, bol zaevidovaný v zozname kultúrnych pamiatok a po návrate z reštaurátorského ateliéru zaevidovaný do majetku SLK Piešťany, vrátane jeho ceny.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel druhý: Krádež

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Keď sa z médií ozvala správa, že v noci na 19.10.2000 bol obraz ukradnutý, bol to šok asi pre všetkých čo ten obraz poznali, či o ňom vedeli a viacerí mi aj volali, či nebudú vyšetrovaní keď si boli obraz pozrieť, či tam nie je kamera?

Repro a montáž pohľadnice so vzducholoďou.

V kúpeľoch preverovali či a ako je obraz vedený v inventúre majetku, v akej hodnote a či je evidovaný a chránený ako pamiatka? Zistili iba to, že nie je v evidencii o ňom ani zmienka , ani nie je vedený ako pamiatka. Bola to silná káva pre zodpovedných na ich nezodpovednosť.

Krátko na to, bola v Balneologickom múzeu prezentácia môjho kalendára Piešťany na historických pohľadniciach 2001, kde sme sa stretli viacerí priatelia filatelisti i múzejníci.

V debate som im spomenul skutočnosť, ako po krádeži vzácnych obrazov z galérii v Budapešti, maďarská pošta vydala sériu známok a hárček, ktorý po niekoľkých rokoch napomohol k vypátraniu obrazov a ich vráteniu galérii.

Janko Bosák mi vtedy položil otázku, že prečo by sme to nemohli urobiť aj my, Slovensko? Moja odpoveď bola, žeo vydaní známky nerozhodujeme my, ani nikto v Piešťanoch, a než by to prešlo dvomi komisiami ministerstva, a umeleckým spracovaním a výrobou, uplynul by možno aj rok, ale pohľadnicu by sme mohli spolu s múzeom navrhnúť a vydať čo najskôr.

Rozkrútilo sa koleso a za pár dní bol návrh na pohľadnicu, texty v šiestich jazykoch s výzvou k Interpolu pripravený. Našu konečnú podobu pohľadnice, aby bol obraz pred objektom hotela, nie v interiéri hotela Thermia, graficky spracovala agentúra RePublic a vytlačila Stiva v počte 10.000 kusov.

Bola k dispozícii v kúpeľoch, v múzeu a v mestských kultúrnych ustanovizniach, niekde sa predávala, niekde rozdávala. Za pomerne krátky čas jej nebolo. Veci sa chytili média, vrátane televízie, ale aj časopis Zberateľ, brnenský Orbis Pictus, ba aj Štúdijná galéria Alfonse Muchy a p.ing. Jiří Koukal, z KF v Žďár nad Sázavou a ďalší.

Pátracia pohľadnica

Šok z krádeže postupne vyprchal, okrem domiénok a podozrení žiadne oficiálne informácie neboli. Vyšetrovatelia kontaktovali osoby z riaditeľstva kúpeľov a zrejme aj službukonajúce osoby v ten deň i noc. Zverejnené bolo len to, že obraz bol vyrezaný z rámu a zrejme zrolovaný, pre jeho rozmery. Tiež bola informácia o použitom rebríku a o pootvorenom okne na jedálni z ktorej bol ukradnutý obraz. Obraz je dlhý 375 cm a vysoký 150 cm, jeho tvar je zrejmý z obrázkov.

V treťom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o tom, ako sa obraz podarilo vrátiť na jeho pôvodné miesto.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Trendingx

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.