Akcia Klubu mladých turistov a Klubu slovenských turistov Telovýchovnej jednoty Bezovec a piešťanského Centra voľného času Ahoj – 100 jarných kilometrov v tomto roku oslávi už svoje 60. výročie. Tradičnú turistickú trasu z Piešťan na Ahoj, na Havran či až na Plešiny v spoločnosti ďalších priaznivcov peších pochodov a horských cyklistov si môžete užiť už budúcu sobotu 19. marca. Prezentácia účastníkov začína od 12,00 h na kopci Ahoj na Banke.

Na svoje výročie a Otvorenie jarnej i letnej turistickej sezóny pripravili organizátori aj ukážku lyžovania na tráve o 15-tej hodiny, voľbú kráľovnej jari a pre uzimených aj malé občerstvenie pri táboráčiku na Ahoji. Trasy sú rozdelené podľa náročnosti: 8 km: Piešťany – Banka – Ahoj – Piešťany, 15 km: Piešťany – Ahoj – Havran – Ahoj – Piešťany a 20 km: Piešťany – Bakchus Villa – Havran – Čertova pec – Plešiny – Ahoj – Piešťany. Štartovné sa neplatí a každý účastník na Ahoji obdrží účastnícky diplom a drevenú upomienkovú medailu. Na víťazov súťaží čakajú diplomy a ceny.

OTVORENIE 100 JARNýCH KM 2016

 

 

-inf-, foto: archív PNky

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972