Stredná odborná škola Rakovice v tomto roku oslavuje 70. výročie svojho založenia a pripomenie si ho aj počas Dní otvorených dverí 22. až 24. októbra. Hoci sa škola vyprofilovala ako záhradnícka a toto remeslo patrí k jej nosným odborom, postupne pridala do ponuky pre študentov aj populárnejšie ekonomické smery, zamerané napríklad na rozvoj vidieka či agroturistiku. Podľa riaditeľky Márie Múdrej sa kvôli týmto dvom pilierom – remeslu a základným znalostiam ekonomiky a účtovníctva, ich absolventi na trhu práce rozhodne nestratia.

IMG_7577„Hoci pre záhradníctvo máme najlepšie materiálno-technické vybavenie, súčasnosť si žiada tiež iné, flexibilnejšie vzdelanie,“ hovorí riaditeľka SOŠ Rakovice. Preto zaradili do ponuky aj ekonomicko-obchodné odbory ako pracovník marketingu, podnikateľ pre rozvoj vidieka, manažment cestovného ruchu či ekonomické lýceum.

„Aj vďaka našej histórii disponujeme bohatými kontaktmi so zahraničím, preto sme požiadali o zaradenie do siete cestovného ruchu a chceme sa venovať programom ako agroturistika či rozvoj vidieka,“ dopĺňa Mária Múdra. „Máme v priereze tiež veľmi kvalitné účtovníctvo, naša kolegyňa je výborná, učí žiakov ovládať aj tie najnovšie programy. Kto chce, naučí sa a je uplatniteľný v praxi.“ Pre vedenie a učiteľov síce ďalšie odbory znamenajú „prácu navyše“, riaditeľka ale verí, že tak zaujmú ďalších potenciálnych uchádzačov o štúdium, pretože ako „dedinská“ škola často bojujú aj s predsudkami. Spádovou oblasťou je pre nich stále piešťanský región, ale vďaka možnosti bývania na školskom internáte, pribúdajú žiaci i zo vzdialenejších oblastí,. „V tomto roku u nás študujú napríklad dve dievčatá až z Kysúc.“

IMG_7546Zo záhradníckych odborov je dlhodobo najobľúbenejším viazanie a aranžovanie kvetín. Žiaci oceňujú najmú jeho tvorivé zameranie, chodia na výstavy, súťaže… Na tradičnom kvetinovom korze Victoria Regia predstavili v tomto roku zaujímavé floristické šaty na pletivovej konštrukcii, ktoré vystavovali aj v piešťanskom Auparku. „S podobnými sme boli v televízii po Flóre v Bratislave, kde si nás vyhliadla Soňa Millerová a pozvala do Dámskeho magazínu,“ spomína na úspech ich nápadu riaditeľka. Predchádzala mu ale iná myšlienka – originálne papierové večerné róby, s ktorými sa pred pár rokmi predstavili dievčatá na školskom plese. Oblečenie si vyrábali vlastnoručne z hodvábneho baliaceho papiera na kvety. „Išlo o dôslednú prácu a nápad našej majsterky Galiny Ráczovej Vatrtovej, dievčatá to veľmi bavilo a výsledok bol skvelý. Z Popolušiek sa premenili na princezné,“ usmieva sa pri spomienke M. Múdra.

Papierove satyĎalším dobre uplatniteľným vzdelaním pre absolventov školy je klasický záhradník. Najnovšie si ho osvojujú aj ľudia z iných odborov. „Naši žiaci získajú nielen teóriu, ale aj dobrú záhradnícku prax, vonku či v skleníkoch. Stáva sa nám dokonca, že na denné štúdium sa nám prihlásia starší žiaci, ktorí majú záujem naučiť sa fortieľu, remeslu, učebnému odboru, lebo chcú ísť napríklad pracovať do zahraničia,“ uvádza riaditeľka. Podľa školského zákona sú uvedení ako iní uchádzači a zaradení do normálneho učebného procesu. „Oni sú už dospelí, majú záujem sa učiť a istým spôsobom motivujú aj svojich spolužiakov, baví ich to,  idú si za svojím cieľom. V týchto triedach máme doslova inú atmosféru,“ oceňuje takúto možnosť.

IMG_7581Okrem toho Stredná odborná škola Rakovice prevzala i časť žiakov zrušenej SOŠ-ky vo Vrbovom s odborom Sociálno-výchovný pracovník. So sociálnou sférou však súvisí i novinka, na ktorú sa pripravujú. „Vieme, že aj deti na základnej škole sú z rôznych rodín, z iného sociálneho prostredia a často nemajú možnosť ukončiť školu deviatym ročníkom,“ vysvetľuje riaditeľka. Pre nich doteraz neexistovala alternatíva, ako by mohli získať aspoň istý stupeň odborného vzdelania. Škola pre takýchto záujemcov ponúkne kvalifikačné kurzy Praktická žena a Záhradnícka výroba, kde získajú odborný certifikát. Ak budú mať chuť a motiváciu, môžu si títo študenti u nich dokonca aj doplniť základné vzdelanie a pokračovať v niektorom z učebných odborov.

IMG_7541Na Strednej odbornej škole v Rakoviciach v súčasnosti študuje okolo 180 študentov, z nich si záhradnícke odbory vybrala približne polovica, druhú tvoria ostatné smery. „Uplatniteľnosť našich žiakov na trhu práce je naozaj vysoká, okrem vedomostí majú aj manuálnu zručnosť, pretože skoro polovicu učebného času tvorí praktické vyučovanie a malo by ho byť dokonca ešte viac,“ vysvetľuje Mária Múdra. „Mať napríklad hotovú viazačku aranžérku je pre zamestnávateľa skvelé, nezničí materiál, nemusí ju zacvičovať, ale hneď na seba zarába. Myslím si, že my naozaj nemáme nezamestnaných absolventov.“

IMG_7537Ak Vás teda možnosti, ktoré ponúka rakovická SOŠ-ka (a je ich ešte oveľa viac) zaujali, pre ďalšie informácie sa obráťte priamo na vedenie školy, navštívte jej webovú či Fb stránku, alebo príďte do Rakovíc na oslavu okrúhlej sedemdesiatky a Dni otvorených dverí od 22. do 24. októbra.

Ste vítaní!

PR článok, Text a foto: A. Drahovská

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972