Connect with us

Koktail

SOŠ Rakovice oslavuje 70-ku, stavia na remesle a ekonomike

Published

on

Stredná odborná škola Rakovice v tomto roku oslavuje 70. výročie svojho založenia a pripomenie si ho aj počas Dní otvorených dverí 22. až 24. októbra. Hoci sa škola vyprofilovala ako záhradnícka a toto remeslo patrí k jej nosným odborom, postupne pridala do ponuky pre študentov aj populárnejšie ekonomické smery, zamerané napríklad na rozvoj vidieka či agroturistiku. Podľa riaditeľky Márie Múdrej sa kvôli týmto dvom pilierom – remeslu a základným znalostiam ekonomiky a účtovníctva, ich absolventi na trhu práce rozhodne nestratia.

IMG_7577„Hoci pre záhradníctvo máme najlepšie materiálno-technické vybavenie, súčasnosť si žiada tiež iné, flexibilnejšie vzdelanie,“ hovorí riaditeľka SOŠ Rakovice. Preto zaradili do ponuky aj ekonomicko-obchodné odbory ako pracovník marketingu, podnikateľ pre rozvoj vidieka, manažment cestovného ruchu či ekonomické lýceum.

„Aj vďaka našej histórii disponujeme bohatými kontaktmi so zahraničím, preto sme požiadali o zaradenie do siete cestovného ruchu a chceme sa venovať programom ako agroturistika či rozvoj vidieka,“ dopĺňa Mária Múdra. „Máme v priereze tiež veľmi kvalitné účtovníctvo, naša kolegyňa je výborná, učí žiakov ovládať aj tie najnovšie programy. Kto chce, naučí sa a je uplatniteľný v praxi.“ Pre vedenie a učiteľov síce ďalšie odbory znamenajú „prácu navyše“, riaditeľka ale verí, že tak zaujmú ďalších potenciálnych uchádzačov o štúdium, pretože ako „dedinská“ škola často bojujú aj s predsudkami. Spádovou oblasťou je pre nich stále piešťanský región, ale vďaka možnosti bývania na školskom internáte, pribúdajú žiaci i zo vzdialenejších oblastí,. „V tomto roku u nás študujú napríklad dve dievčatá až z Kysúc.“

IMG_7546Zo záhradníckych odborov je dlhodobo najobľúbenejším viazanie a aranžovanie kvetín. Žiaci oceňujú najmú jeho tvorivé zameranie, chodia na výstavy, súťaže… Na tradičnom kvetinovom korze Victoria Regia predstavili v tomto roku zaujímavé floristické šaty na pletivovej konštrukcii, ktoré vystavovali aj v piešťanskom Auparku. „S podobnými sme boli v televízii po Flóre v Bratislave, kde si nás vyhliadla Soňa Millerová a pozvala do Dámskeho magazínu,“ spomína na úspech ich nápadu riaditeľka. Predchádzala mu ale iná myšlienka – originálne papierové večerné róby, s ktorými sa pred pár rokmi predstavili dievčatá na školskom plese. Oblečenie si vyrábali vlastnoručne z hodvábneho baliaceho papiera na kvety. „Išlo o dôslednú prácu a nápad našej majsterky Galiny Ráczovej Vatrtovej, dievčatá to veľmi bavilo a výsledok bol skvelý. Z Popolušiek sa premenili na princezné,“ usmieva sa pri spomienke M. Múdra.

Papierove satyĎalším dobre uplatniteľným vzdelaním pre absolventov školy je klasický záhradník. Najnovšie si ho osvojujú aj ľudia z iných odborov. „Naši žiaci získajú nielen teóriu, ale aj dobrú záhradnícku prax, vonku či v skleníkoch. Stáva sa nám dokonca, že na denné štúdium sa nám prihlásia starší žiaci, ktorí majú záujem naučiť sa fortieľu, remeslu, učebnému odboru, lebo chcú ísť napríklad pracovať do zahraničia,“ uvádza riaditeľka. Podľa školského zákona sú uvedení ako iní uchádzači a zaradení do normálneho učebného procesu. „Oni sú už dospelí, majú záujem sa učiť a istým spôsobom motivujú aj svojich spolužiakov, baví ich to,  idú si za svojím cieľom. V týchto triedach máme doslova inú atmosféru,“ oceňuje takúto možnosť.

IMG_7581Okrem toho Stredná odborná škola Rakovice prevzala i časť žiakov zrušenej SOŠ-ky vo Vrbovom s odborom Sociálno-výchovný pracovník. So sociálnou sférou však súvisí i novinka, na ktorú sa pripravujú. „Vieme, že aj deti na základnej škole sú z rôznych rodín, z iného sociálneho prostredia a často nemajú možnosť ukončiť školu deviatym ročníkom,“ vysvetľuje riaditeľka. Pre nich doteraz neexistovala alternatíva, ako by mohli získať aspoň istý stupeň odborného vzdelania. Škola pre takýchto záujemcov ponúkne kvalifikačné kurzy Praktická žena a Záhradnícka výroba, kde získajú odborný certifikát. Ak budú mať chuť a motiváciu, môžu si títo študenti u nich dokonca aj doplniť základné vzdelanie a pokračovať v niektorom z učebných odborov.

IMG_7541Na Strednej odbornej škole v Rakoviciach v súčasnosti študuje okolo 180 študentov, z nich si záhradnícke odbory vybrala približne polovica, druhú tvoria ostatné smery. „Uplatniteľnosť našich žiakov na trhu práce je naozaj vysoká, okrem vedomostí majú aj manuálnu zručnosť, pretože skoro polovicu učebného času tvorí praktické vyučovanie a malo by ho byť dokonca ešte viac,“ vysvetľuje Mária Múdra. „Mať napríklad hotovú viazačku aranžérku je pre zamestnávateľa skvelé, nezničí materiál, nemusí ju zacvičovať, ale hneď na seba zarába. Myslím si, že my naozaj nemáme nezamestnaných absolventov.“

IMG_7537Ak Vás teda možnosti, ktoré ponúka rakovická SOŠ-ka (a je ich ešte oveľa viac) zaujali, pre ďalšie informácie sa obráťte priamo na vedenie školy, navštívte jej webovú či Fb stránku, alebo príďte do Rakovíc na oslavu okrúhlej sedemdesiatky a Dni otvorených dverí od 22. do 24. októbra.

Ste vítaní!

PR článok, Text a foto: A. Drahovská

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel štvrtý: Poštová známka

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Poštová známka s námetom obrazu

Po všetkých týchto peripetiách obrazu, už verejne známeho, stále nebol naplnený sen viacerých obdivovateľov, aby obraz bol aj na poštovej známke. Ale všetko má nejako svoj čas a treba byť trpezlivý. V roku 2011 bol KF 52-01 poverený usporiadať Dni filatelie Slovenska, čo sa aj uskutočnilo. Klub oslovil po prvý krát SLK aby sa podieľali na príprave a prezentácii DFS, čo sa aj podarilo. Podľa vyjadrení viacerých boli dni úspešné po stránke odbornej (katalóg prednášok, príležitostné tlače, ppp) i spoločenskej. Počas obedňajšej prestávky DFS hostia a organizátori boli pozvaní na obed ho hotela Thermia Palace. Obed bol podávaný za dlhým stolom s výhľadom na obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

Uprené pohľady stolujúcich na obraz, a debata o jeho osudoch ma ubezpečili, že sa stane, čo sa má stať. Stalo sa, v emisnom pláne roku 2015 sa objavil v emisii umenie: Obraz Alfonsa Muchu v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch. A bol som nesmierne rád, že autorom a rytcom známky bude opäť majster Ferko Horniak. K dispozícii pre autora boli fotografie v miestnom múzeu, ďalšie si urobil majster Horniak. Spolupráca po všetkých stránkach fungovala (Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Klub filatelistov, Balneologické múzeum), stretnutia, diskusie o obraze, pečiatkach, pohľadnici A5, FDC i obálke formátu A5 s prítlačou. A všetko to, čo je treba k dobre pripravenej prezentácie známky, teda program, pozvánky, priestory a tlače.

Obálka na zásielky formátu A5, pre potreby SLK Piešťany, na zasielanie do cudziny. Natlačená známka nemá výplatnú hodnotu

K výstave boli použité zberateľské materiály, napr. poštové známky, bankovky, drobné tlačoviny zo zbierok múzea a členov Klubu filatelistov 52-01 Piešťany. Ďalšie vystavené materiály boli z Moravského múzea v Ivančiciach, a z Poštového múzea Praha. Za výstavu patrí Balneologickému múzeu a jeho riaditeľovi PhDR. Vladimírovi Krupovi absolutórium.

Súčasťou programu prezentácie bolo aj vyhlásenie najkrajšej poštovej známky za rok 2014 a teda aj používanie ďalšej, tretej príležitostnej pečiatky.

Na snímke v strede veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lývia Klausová, vľavo autor poštovej známky František Horniak a vpravo riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici Richard R. Senček .

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a sprievodné slovo k výstave urobil riaditeľ BM PhDr. Vladimír Krupa, ktorý zvlášť privítal veľvyslankyňu Českej Republiky na Slovensku, pani Lýviu Klausovú a zástupcov Minister-stva dopravy a výs-tavby a Slovenskej pošty a Poštového múzea.

Dve ukážky pripravených pohľadníc A. Muchu, pre zákazníkov bol rezervovaný priestor k využitiu podľa vlastných požiadaviek.

Z výstavy sa účastníci presunuli do hotela Thermia Palace, kde bola už v plnej prevádzke poštová priehradka Pofisu, pripravený kultúrny program a vykonaný akt krstu známky. Túto časť moderoval riaditeľ hotela Josef Provázek, ktorý opätovne privítal hostí a účastníkov prezentácie.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel tretí: Nájdenie ukradnutého diela

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Čas plynul, informácií stále nebolo, ale vyšetrovatelia istotne nezahálali a podľa všetkého bolo do pátrania zapojených viac krajín a na viacerých stupňoch polície. Okrem slovenskej polície aj minimálne česká a rakúska polícia. Koordinácie zrejme na úrovni Interpolu.

Nebyť toho, nebola by v roku 2004 zachytená informácia o tom, že sa nachádza v Karlových Varoch.

Bolo potrebné jednať premyslene a opatrne, aby pri podozrení že polícia má informácie, neprišlo k likvidáciu obrazu, resp. k jeho vážnemu poškodeniu.

Takto sa vec vyvinula: Dvaja muži mali obraz predať kupcovi (asi nasadenému) za 95.000 € na parkovisku Devět křížú neďaleko Brna. V čase kedy malo prísť ku stretnutia predávajúcich a kupujúceho, sa stala dopravná nehoda neďaleko toho parkoviska. Z toho dôvodu tam boli aj policajné vozidlá, čo bolo dôvodom, že predávajúci zmenil dohodnuté miesto na parkovisku pri brnenskej Hypernove. Tam sa stretnutie aj uskutočnilo a tam aj Česká polícia zakročila pri odovzdávaní obrazu, ktorý prevzala.

Vo vyšetrovacej väzbe sa ocitli podnikateľ Ondrej G. (43 r.) a nezamestnaný Jaroslav B. (33 r.). Zlodej obrazu však stále uniká, lebo je neznámy.

Záverom tejto časti možno konštatovať, že popri policajných orgánoch k nájdeniu obrazu prispeli aj zberatelia a kúpeľní pacienti, lebo dali na verejnosť nielen informáciu o krádeži, ale aj to, ako ukradnutý obraz vyzerá. To bolo veľmi dôležité preto, lebo obraz za takmer 70 rokov, neopustil miesto, kde bol osadený. Bez nadsádzky možno konštatovať, že pomohla pátracia pohľadnica.

Článok v Novom čase 18.XII. 2004 o nájdení obrazu.

Pod dojmom toho, ako rýchlo sa minula „pátracia pohľadnica“ vydal náš klub filatelistov pohľadnicu „radostnú“ k nájdeniu a následnému vráteniu obrazu do hotela Thermia Palace. Rozdiel bol v tom, že na tejto pohľadnici bol už obraz umiestnený na pôvodnom mieste, v jedálni, a v pravom hornom rohu je portrét autora obrazu A. Muchu. Úspech s predajom sa nezopakoval.

Pravdou je, že tlač nemala takú kvalitu ako pôvodná. Média aj v tomto prípade venovali nálezu obrazu pozornosť a polícia sa k veci verejne nevyjadrila preto, že prípad nie je uzatvorený, kým nie je známy a pred súd postavený ten, čo obraz ukradol.

Vďaka naliehaniu riaditeľa Balneologického múzea Slovenské liečebné kúpele urobili potrebné kroky aby bol obraz zapísaný ako kultúrna pamiatka, bol zaevidovaný v zozname kultúrnych pamiatok a po návrate z reštaurátorského ateliéru zaevidovaný do majetku SLK Piešťany, vrátane jeho ceny.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel druhý: Krádež

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Keď sa z médií ozvala správa, že v noci na 19.10.2000 bol obraz ukradnutý, bol to šok asi pre všetkých čo ten obraz poznali, či o ňom vedeli a viacerí mi aj volali, či nebudú vyšetrovaní keď si boli obraz pozrieť, či tam nie je kamera?

Repro a montáž pohľadnice so vzducholoďou.

V kúpeľoch preverovali či a ako je obraz vedený v inventúre majetku, v akej hodnote a či je evidovaný a chránený ako pamiatka? Zistili iba to, že nie je v evidencii o ňom ani zmienka , ani nie je vedený ako pamiatka. Bola to silná káva pre zodpovedných na ich nezodpovednosť.

Krátko na to, bola v Balneologickom múzeu prezentácia môjho kalendára Piešťany na historických pohľadniciach 2001, kde sme sa stretli viacerí priatelia filatelisti i múzejníci.

V debate som im spomenul skutočnosť, ako po krádeži vzácnych obrazov z galérii v Budapešti, maďarská pošta vydala sériu známok a hárček, ktorý po niekoľkých rokoch napomohol k vypátraniu obrazov a ich vráteniu galérii.

Janko Bosák mi vtedy položil otázku, že prečo by sme to nemohli urobiť aj my, Slovensko? Moja odpoveď bola, žeo vydaní známky nerozhodujeme my, ani nikto v Piešťanoch, a než by to prešlo dvomi komisiami ministerstva, a umeleckým spracovaním a výrobou, uplynul by možno aj rok, ale pohľadnicu by sme mohli spolu s múzeom navrhnúť a vydať čo najskôr.

Rozkrútilo sa koleso a za pár dní bol návrh na pohľadnicu, texty v šiestich jazykoch s výzvou k Interpolu pripravený. Našu konečnú podobu pohľadnice, aby bol obraz pred objektom hotela, nie v interiéri hotela Thermia, graficky spracovala agentúra RePublic a vytlačila Stiva v počte 10.000 kusov.

Bola k dispozícii v kúpeľoch, v múzeu a v mestských kultúrnych ustanovizniach, niekde sa predávala, niekde rozdávala. Za pomerne krátky čas jej nebolo. Veci sa chytili média, vrátane televízie, ale aj časopis Zberateľ, brnenský Orbis Pictus, ba aj Štúdijná galéria Alfonse Muchy a p.ing. Jiří Koukal, z KF v Žďár nad Sázavou a ďalší.

Pátracia pohľadnica

Šok z krádeže postupne vyprchal, okrem domiénok a podozrení žiadne oficiálne informácie neboli. Vyšetrovatelia kontaktovali osoby z riaditeľstva kúpeľov a zrejme aj službukonajúce osoby v ten deň i noc. Zverejnené bolo len to, že obraz bol vyrezaný z rámu a zrejme zrolovaný, pre jeho rozmery. Tiež bola informácia o použitom rebríku a o pootvorenom okne na jedálni z ktorej bol ukradnutý obraz. Obraz je dlhý 375 cm a vysoký 150 cm, jeho tvar je zrejmý z obrázkov.

V treťom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o tom, ako sa obraz podarilo vrátiť na jeho pôvodné miesto.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Reklama

Populárne články