Slovenský vodohospodársky podnik spravuje vodné toky v dĺžke 33 673 kilometrov. Pod správu riaditeľstva v Banskej Štiavnici a odštepných závodov v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach a Piešťanoch spadá dohromady 295 vodných nádrží, 3 158 kilometrov ochranných hrádzí a kanálová sieť v dĺžke 1 605 kilometrov. Celková plocha povodí je 49 034 kilometrov štvorcových. Novinkou vodohospodárskeho podniku je komunikácia prostredníctvom sociálnej siete facebook, vďaka ktorej sa množstvo obyvateľov dozvie o aktuálnom dianí na našich riekach, ako aj činnosti, ktorú SVP pravidelne vykonáva.

16299316_1435295390103287_2056667628775303819_n

Stránka včera informovala o dianí na rieke Laborec v extraviláne obce Zbudské Dlhé,  kde došlo k podmytiu a následne zosuvu časti svahu v blízkosti železničnej trate. Úsek v dĺžke približne 100 metrov sa zosunul v dôsledku výdatných snehových zrážok a ťažkého snehu. Svah musel Slovenský vodohospodársky podnik sanovať, aby nedošlo k podmytiu železničnej trate.

-lt/Zdroj a foto: Slovenský vodohospodársky podnik-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972