Materská škola E. F. Scherera sa zapojila do jedného z najúspešnejších projektov Európskej únie v oblasti prevencie kriminality. Projekt s názvom „Poznaním k hodnotnému životu“, ktorý už trikrát reprezentoval Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni, spestril pondelňajšie dopoludnie osemdesiatim škôlkárom. Počas akcie sa deti zážitkovou formou, s využitím dvoch didaktických hier naučili ako sa správne zachovať pri stretnutí s neznámym človekom, ale aj ako reagovať, ak by našli na ihrisku injekčnú striekačku. Taktiež si vyskúšali rôzne zaujímavé policajné pomôcky, pričom najväčším obohatením náučného programu bol terapeutický pes menom Amigo.

IMG_4368

Amigo predviedol deťom ako sa dá poslúchať na povely vyslovované len pošepky, alebo len na pokyn rukou, či na tiché syknutie. V priebehu niekoľkých minút sa stal kamarátom všetkých detí. Ako povedala riaditeľka školy Marta Slivová: „Akcia splnila svoj cieľ podobne ako v uplynulom školskom roku, kedy pozitívne reagovali nielen deti, ale aj rodičia, ktorým deti po príchode domov rozprávali množstvo dojmov z tejto preventívnej akcie. Takéto akcie sú v dnešnej dobe potrebné pre všetky deti. Teda aj pre tie staršie.“

IMG_4335

OZ-spoločne proti kriminalite, ktoré tento projekt realizuje na národnej úrovni, ponúka spoluprácu nielen materským, ale aj základným a stredným školám. Bližšie informácie o projekte nájdete na stránke www.oz-spk.sk.

IMG_4367IMG_4362IMG_4364

-Zdroj a foto: MŠ E. F. Scherera-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972