Na Slovensku sa oproti iným krajinám Európskej únie recykluje výrazne menšie percento odpadov. Napríklad v Nemecku pripadá na jednu osobu 47 percent druhotne využitého odpadu, pričom u nás sú to len 4 percentá. Od 1. januára nadobudne platnosť nový zákon o odpadoch, ktorý má okrem iného znížiť náklady obcí o približne 30 miliónov eur, zlepšiť podiel recyklácie, obmedziť nekontrolovaný výkup šrotu a v neposlednom rade zrušiť Recyklačný fond. Samosprávy by mali vďaka novej legislatíve platnej od 1. januára 2016 na odpadoch ušetriť hneď dvakrát.

Každý občan vyprodukuje v priemere 304 kilogramov odpadu, pričom dohromady je to asi 1 700 000 ton na celé Slovensko. Nový zákon má okrem iného napomôcť k zvýšeniu podielu recyklovaného odpadu, čím samosprávy výrazne ušetria. Prvá úspora vznikne vďaka novovytvoreným Organizáciám zodpovednosti výrobcov, ktoré obci alebo mestu uhradia náklady na triedený zber. Druhé šetrenie nastane kvôli tomu, že samosprávy vyprodukujú menej zmesového komunálneho odpadu, čím znížia svoje náklady na jeho spracovanie.

„Nový zákon o odpadoch je modernou legislatívou 21. storočia, ktorá prinesie novú dynamiku s cieľom motivovať ľudí triediť odpad. Za triedený odpad nebudú ľudia platiť nič, postará sa o neho priemysel zadarmo. Tak sa znížia náklady na komunálny odpad v obciach takmer o tretinu, čo je približne 30 miliónov eur. Chceme tiež obmedziť výkup šrotu tak, aby sa nepáchala trestná činnosť. Budú sprísnené podmienky pri výkupe, zároveň sa zavedú bezhotovostné platby,“ povedal minister životného prostredia Peter Žiga.

„Zberniam pribudne povinnosť uskladniť kovy na sedem dní na takzvanom monitorovacom priestore, ktorý je monitorovaný kamerovým systémom. Zberne budú využívať len váhy s platným certifikátom o ich ciachovaní. Vyplácanie osôb, ktoré kov do zberne prinesú, bude fungovať len formou prevodu na bankový účet alebo pomocou peňažného poukazu, nie v hotovosti. Ministerstvo si od týchto opatrení sľubuje pokles trestnej činnosti spojenej s výkupom kovov,“ píše sa ďalej na stránke Ministerstva životného prostredia.

-lt/zdroj: Odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, trnavadnes.com-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972