Členovia Seniorského parlamentu Piešťany sa dnes 27. októbra o 14:00 h v sále na prízemí piešťanskej mestskej knižnice stretnú na svojom druhom plenárnom zasadnutí. Stretnutie je verejné a prístupné všetkým záujemcom.
_MG_6844w

Seniorský parlament vznikol v polovici apríla z iniciatívy Spoločne pre Piešťany. Jeho predsedom sa stal Štefan Škulec. Dvadsaťjeden zvolených členov sa rozdelilo do sekcií podľa komisií mestského zastupiteľstva. Správu o činnosti Seniorského parlamentu predloží predseda na dnešnom rokovaní. Následne budú o činnosti jednotlivých sekcií informovať ich vedúci.

Jednou z úloh, na ktorú sa Seniorský parlament podujal, je realizácia prieskumu o parkovaní v súvislosti s plánovanou realizáciou SMS parkovania, ale tiež celkovo riešenia otázky parkovania v meste. Inštruktáž členov parlamentu, ako správne vypĺňať anketové lístky, povedie na plenárnom rokovaní Peter Tremboš, poslanec MsZ a predseda oblastnej organizácie CR Rezort Piešťany, ktorý je autorom dotazníka.

V ďalšej časti budú členovia parlamentu hovoriť o Memorande o spolupráci a partnerstve medzi Mestom Piešťany, Seniorským parlamentom a Radou seniorov. Návrh podpísať spoločné memorandum dostali seniori na spoločnom stretnutí Seniorskeho parlamentu a Rady seniorov s primátorom, ktoré sa uskutočnilo 20. októbra.

TS

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972