Aktualizácia: Malé i veľké, doma vyrobené i kupované, komplikované i úplne jednoduché, aj také budú šarkany na Šarkaniáde, ktorú sa ale organizátori z občianskeho združenia Kvas rozhodli kvôli počasiu preložiť na budúcu nedeľu 25. októbra.

Dúfame, že slniečko si to dovtedy rozmyslí a usmeje sa na pole a hlavne nebo nad Červenou vežou, ktoré sa od 14:00 zaplní drakmi. Ako obvykle, tie doma vyrobené, zabojujú o putovný pohár najkrajšieho a najškaredšieho šarkana. 

Sarkan

-lt/foto: Šarakaniáda-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972