Na Oravskom hrade sa v pondelok 15. mája stretlo 60 žiakov z celého Slovenska, aby si zmerali svoje schopnosti vo finálnom kole IQ olympiády, ktorú zastrešuje miestna organizácia Mensy. Čakali ich rôzne logické i matematické úlohy a ďalšie rébusy zamerané na pamäť, postreh a praktickú inteligenciu. Účastníkom bol i žiak 9. A triedy Cirkevnej spojenej školy v Piešťanoch Samuel Šulgan, ktorý obsadil v regionálnom kole 11. miesto a vo finále skončil medzi svojimi rovesníkmi na vynikajúcom 8. mieste.

Súžiacich nečakalo preverovanie vedomostí získaných štúdiom, ale preverenie schopností logicky a rýchlo uvažovať, schopností využiť vlastnú kreativitu, preverovanie verbálnych schopností, matematických schopností a orientácie v priestore. Súťaž je postupová – školské kolo, regionálne kolo a celoslovenské kolo. Olympiádu zastrešuje nezisková organizácia Mensa Slovensko. Táto organizácia združuje nadpriemerne inteligentných ľudí. Poslaním Mensy je využitie inteligencie v prospech ľudstva.

Cirkevná spojená škola sa v školskom roku 2017/2018 opäť zapojila do tejto olympiády. Školské kolo riešilo 42 žiakov. Žiak 9. A triedy Samuel Šulgan úspešne postupoval z 1. miesta v školskom kole na krásne 11. miesto v regionálnom kole a odtiaľ na vynikajúce 8. miesto v kole celoslovenskom. Regionálne kolo sa pre západnú časť Slovenska konalo na pôde Súkromnej anglicko-slovenskej ZŠ Besst v Trnave. Finále prebehlo v historickom prostredí Oravského hradu. Samovi k úspechu blahoželáme!

Výhercami IQ olympiády 2017 sa stali :

1. miesto Richard Kramár, Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin

2. miesto Bruno Jakubov, Základná škola Spišská Nová Ves

3. miesto Dario Mikuš, Základná škola Prievidzka

4. miesto Adam Čabrák, Základná škola Košice

5. miesto Lujza Laudová, Gymnázium F.G. Lorcu, Bratislava

-Pedagogický kolektív CSŠ/Foto: IQ olmpiáda-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972