KoktailReklama

Rozmýšľate už nad letným táborom, skúste si vybrať z ponuky na Výtokoch

By 27. júna 2012No Comments

Hľadáte super miesto pre vaše dieťa na letný detský tábor? Na Výtokoch sú pripravené na leto tri tábory pod vedením skúsených pedagógov. Rekreačné zariadenie Výtoky v Považskom Inovci je od Piešťan vzdialené iba 10 km. Malebné prostredie zariadenia a okolia poskytuje všestranné možnosti aktívneho oddychu.

Letný pobytový turistický tábor LACHTAN LAND

15. – 25. 7. 2012
Tábor je určený pre 6 – 12 ročné deti. V rámci programu budú chodiť na turistické výlety, ale pripravujú sa aj súťaže pre jednotlivcov či družstvá. Vedúci naplánovali tiež pohybové a vedomostné súťaže a hry, ktoré budú vyhodnocované denne s odovzdávaním medailí a diplomov. Samozrejmosťou sú tiež posedenia pri táboráku.
Bližšie informácie na 0905 109 709, email: vachanova@stonline.sk
Cena: 220 eur


Letný zážitkový tábor

21. – 29. 7. 2012
Tábor je určený deťom vo veku od 7 do 15 rokov a je zameraný na rozvoj a hamornizáciu osobnosti dieťaťa. Ponúka deťom veľa ozajstných zážitkov a zábavy.
Turistika, kúpanie, posedenie pri vatre, tvorivé dielne v prírode, športovanie, súťaženie, oceňovanie, letná olympiáda, diskotéky a jašenie v maskách, maľovanie na tvár, nočný pochod, hľadanie pokladu, pozorovanie nočnej oblohy a veľa iného.
Kontakty: 0917 820 942 , centrumharmonie@gmail.com
Cena: 149 eur

Tábor pre každého

5. – 14. 8. 2012

Tábor je určený pre deti od 7 do 15 rokov.  Program bude zameraný všestranne, tak aby si  každý našiel činnosť, ktorá ho bude baviť. Všetky aktivity sú prispôsobené počasiu a deťom. Striedať sa bude šport, kultúra, turistika, tvorivé dielne – kreslenie, práca s prírodným materiálom, oddych a plávanie v malom bazéne. Naplánované sú tiež indiánsky a námornícky deň, ale i deň naopak.  V rámci turistických výletov deti navštívia Sokolie /Krahulčie/ skaly, Marhát či Jurka. Večery budú krátiť diskotéky a opekanie pri táboráku.  Deti sa na tábore naučia stavať stan, vyskúšajú si orientáciu v prírode či nočné byvakovanie v prírode, ale môžu sa tešiť i na táborovú svadbu, karneval, netradičnú olympiádu a rôzne netradičné športy a hry. Jednotlivé činnsoti budú odmenené diplomami, sladkými a malými vecnými odmenami. Deti budú pracovať v oddieloch /cca 10 – 12 detí/ pod dozorom skúsených vedúcich, ktorí už absolvovali nejeden tábor.
Kontakty:
Mgr. Viera Mikesková
0908/783639 – dopopludnia a víkendy
Prihlášky e-mailom na info@vytoky.sk, poštou na Jozef Čirka – SOJČ, ul. D. Tatarku č. 2, 921 01 Piešťany
Cena: 143 eur

Viac info o táboroch na www.vytoky.sk.

Foto: www.vytoky.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972