Spojená škola v Piešťanoch bude v termíne 6. a 7. júla dejiskom prednášky s názvom Využitie Aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA) pri výchove a vzdelávaní detí s PAS a inými vývinovými poruchami. Odborníčka v oblasti porúch autistického spektra Ivana Trellová v čase od 9.30 do 14.00 hodiny prinesie záujemcom informácie o aplikovanej behaviorálnej analýze, stratégiách riešenia problémového správania. Rodičia detí s PAS sa navyše množstvo zaujímavých vecí môžu dozvedieť zdarma, nakoľko za kurz neplatia.

„Veľa detí s PAS alebo inými vývinovými poruchami prejavujú problémové správania ako je agresivita alebo seba agresitiva, a taktiež aj rušivé správania ako je seba stimulácia, odchádzanie od edukačného prostredia. Výskyt týchto správaní zväčša zabraňuje deťom učeniu sa nových zručností. ABA napomáha k vyhasínaniu týchto správaní a učí deti nahradiť problémové správanie novým sociálne prístupnejším správaním, ako je používanie slov pri požiadavkách, namiesto kriku. ABA je založená na myšlienke, že ľudia skôr zopakujú správanie, ktoré bolo v minulosti odmenené ako tie, ktoré boli ignorované,“ uvádza na svojich stránkach Ivana Trellová.

Program:
Štvrtok 6. júla 2017
9:30 – 11:00 – Aplikovaná behaviorálna analýza ako vedná disciplína
11:00 – 12:00 – Vymedzenie základných princípov ABA
12:00-12:30 – prestávka
12:30 – 14:00 – Princípy ABA Piatok 7.7.2017
9:30 – 11:00 – Vymedzenie problémového správania
11:00 – 12:00 – Funkcie problémového správania
12:00-12:30 – prestávka
12:30 – 14:00 – Stratégie riešenia problémového správania

Miesto konania – Spojená škola, Žilinská 51, Piešťany
Možnosť prihlásiť sa na školenie, rodičia detí s PAS zdarma, ostatní 35,- eur.
Prihlásenie na : spspiestany@gmail.com, 0907 200 862

Mgr. Ivana Trellová, BCBA
Po ukončení magisterského štúdia v špeciálnej pedagogike na Univerzite Jána Ámosa Komenského v Bratislave v Máji 2005, sa presťahovala do USA, kde pokračovala v štúdiu Aplikovanej Behaviorálnej Analýzi (ABA) na FIT (Florida Institute of Technology). Po dokončení požadovaných kurzov a supervízie, úspešne absolvovala záverečnú skúšku v Máji 2012 a získala certifikát BCBA (Board Certified Behavior Analyst).

ABA sa venuje od roku 2007, kedy začínala ako ABA terapeut pri integrácií detí s PAS v materských škôlkách a zakladných školách v New York štáte. Pracovala s deťmi vo veku od 3 rokoch na rozvoji komunikácie, hre, akademických schopností, zručnosti každodenného života a socializácie. Jej doterajšie skúsenosti zahŕňajú nie len prípravu ABA programov pre školské a domáce prostredia, ale aj nápravu problémového správania vrátane agresie a seba-agresie u detí s PAS. Ako behaviorálny analytik pracovala v najväčšej internátnej škole pre deti s PAS v New Yorku, Anderson Center for Autism. Pripravolala a prednášala workshopy pre školy a rodiny s deťmi s PAS,konzultovala so školami a dohliadala nad domácimi ABA progranmi.

V súčasnosti supervízuje ABA programy v domácom aj klinickom prostredí a realizuje workshopy pre rodičov ako aj odborníkov.

-lt/Zdroj: Spojená škola Piešťany-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972