Občianske združenie Aktívny senior zorganizovalo v utorok 25. októbra prednášku na tému “Riziká civilizácie”, ktorú viedol Štefan Škulec. Návštevníci sa mohli dozvedieť viac o tom aké riziká boli spojené s fungovaním civilizácií v minulosti, ale aj o aktuálnych faktoroch, ktoré nás ohrozujú. Podľa prednášky existuje do roku 2100 pravdepodobnosť až 19 percent, že ľudstvo také aké poznáme v súčasnosti zanikne. Globálnymi hrozbami pritom sú digitálna tma teda výpadok internetu, kolaps globálneho systému zásobovania potravinami, elektromagnetický pulz s celokontinentálnym dosahom, destabilizácia jadrových arzenálov, svetová pandémia, globálna deflácia i kolaps svetových finančných trhov.

Riziká civilizácie Škulec 25.10-16 003

Vývoj civilizácií bol podľa prednášky spojený s racionalizáciou života spoločností a rastom výkonnosti. Zdokonaľovanie prakticky vždy znamenalo prechod od využívania jednoduchších zariadení a systémov k zložitejším a výkonnejším. To síce uspokojovalo potreby obyvateľov lepšie, ale všeobecne zvyšujú zraniteľnosť jednotlivých predmetov, procesov a celej civilizácie voči ich poruchám a náhodným zlyhaniam. Ďalšou podstatnou okolnosťou je, že výnosy investícií do rozširovania zložitých systémov, teda takzvané medzné výnosy, postupne klesajú. Logickým zavŕšením takéhoto vývoja je stagnácia a neskôr kolaps a úpadok. Súčasná spoločnosť tiež nie je imúnna pred pôsobením zákona klesajúcich medzných výnosov a rizikami zložitostného preťaženia.

Riziká civilizácie Škulec 25.10-16 001

V prednáške boli uvedené i príklady vzostupu a kolapsu minulých civilizácií. Tie postihli napríklad Ríšu Západný Čou, Harappu, Mezopotámiu, Egyptskú starú ríšu, Minójskú, Mykénsku a Mayskú civilizáciu. Spomínané kultúry napredovali k zložitosti, ktorá sa však vo veľa prípadoch stala príčinou ich kolapsu. Vysoká technologická úroveň a prakticky globálny stupeň vzájomného prepojenia, ktorý súčasná civilizácia dosiahla, vytvára aj v porovnaní s minulými ľudskými civilizáciami mimoriadne vysoký stupeň zložitosti.

Riziká civilizácie Škulec 25.10-16 007Riziká civilizácie Škulec 25.10-16 004Riziká civilizácie Škulec 25.10-16 009lt/Zdroj: Štefan Škulec/Foto: Jiří Rais-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972