Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum VÚRV v Piešťanoch sprístupní v sobotu 26. mája v čase od 9.00 do 17.00 hodiny svoje priestory širokej verejnosti, na pláne je podujatie „Deň fascinácie rastlinami“. Cieľom medzinárodného projektu pod zastrešením európskej organizácie EPSO a Výskumného ústavu rastlinnej výroby je priblížiť fascinujúci svet rastlín, ich význam, možnosti využitia a taktiež dôležitosť výskumu a objavovania ešte nepoznaného v rastlinnej ríši.

Pri slávnostnom otvorení za účasti zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, zástupcov vedenia Mestského úradu Piešťany, generálneho riaditeľa Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Ing. Maria Schrenkela, PhD. a iných významných osobností bude vysadený ovocný stromček starej krajovej odrody jablone Malus domestica Borkh. Výsadba starej odrody jablone je pomyselným symbolickým mostom spájajúcim históriu, ktorú zachovávame udržovaním genetických zdrojov rastlín a budúcnosti, ktorá môže stále čerpať z veľkej rozmanitosti uchovávaných genetických zdrojov.

V priestoroch výskumného ústavu budú pripravené rôzne formy ukážok tradičných aj netradičných poľnohospodárskych rastlín. Návštevníci si budú môcť pozrieť výsledky zložitých pokusov, ako sú napríklad analýzy DNA rastlín. No budú si môcť aj sami vyskúšať niektoré jednoduché pokusy s rôznymi extraktmi z rastlín. Každého určite zaujme, ako je možné pestovať rastliny v skúmavkách. Časť expozície je venovaná chorobám rastlín. Spolu s ukážkami chorých rastlín budú pripravené aj vzorky pôvodcov týchto chorôb, ktorých bude možné pozorovať pod mikroskopom. Pri prehliadke Génovej banky Slovenskej republiky bude vystavená rozsiahla kolekcia vzoriek semien rastlín a súčasne bude premietaný dokumentárny film o genetických zdrojoch rastlín a génovej banke.

Súčasťou expozície bude aj prezentácia kolekcie liečivých rastlín prevažne slovenských druhov. Niektorým významným poľnohospodárskym plodinám ako sú mak, pšenica špaldová, a konopa siata, budú venované samostatné expozície. Bude prezentovaný význam používania týchto plodín najmä z hľadiska zdraviu-prospešným látok a budú pripravené rôzne ochutnávky rastlinných produktov. Návštevníci sa budú môcť stretnúť a diskutovať so šľachtiteľmi rastlín. Uvidia najnovšie odrody pšenice, ovsa a maku a vzhliadnutím výstavky výrobkov zo slovenských odrôd sa oboznámia, ako sa tieto nové odrody uplatňujú v praxi.

Nakoľko pôda je pre rastliny životne dôležité prostredie, nemalá časť je venovaná aj pôde. Ako vyzerá pôda v pôdnom profile si budú môcť návštevníci pozrieť vo vykopanej pôdnej sonde. Oboznámia sa s rôznymi vlastnosťami pôdy. Ako možno využiť lyzimeter – špeciálne vedecké zariadenie na meranie a sledovanie vody v pôde. Akým spôsobom možno ochraňovať pôdu, v ktorej pestujeme plodiny, sa návštevníci dozvedia pri vzhliadnutí demonštračných parceliek s pôdoochrannými opatreniami. Návštevníci sa dozvedia tiež zaujímavé a užitočné informácie o burinách, ktoré nie sú len burinami. K dispozícii budú aj políčka s energetickými rastlinami, ako sú sida obojpohlavná, ozdobnica čínska a iné druhy. Nakoniec návštevníci budú obdarovaní malou pozornosťou, živou rastlinkou.

-lt/TS Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972