Lektorku a pedagogičku Lani Willmar (na foto vľavo) získala rakovická Stredná odborná škola od prestížnej Komisie J. W. Fulbrighta, ktorá organizuje výmenné pobyty študentov, pedagógov či odborníkov v rôznych programoch, na základe vládnych dohôd medzi Slovenskom (ako aj inými štátmi) a USA. Vyslaným americkým občanom musia žiadatelia zabezpečiť primerané podmienky, ale pobyt si hradia sami alebo ich platí komisia. Mladá 21-ročná Lani, ktorá bude v Rakoviciach pôsobiť počas tohto školského roka, pochádza z Kalifornie a angličtinu študovala na univerzite v Massachusetts. Podľa riaditeľky SOŠ Márie Múdrej jej prostredníctvom získajú študenti kontakt so „živou“ angličtinou ktorá im pomáha napríklad lepšie zvládať najmä ústnu časť maturity.

IMG_7533Stredná odborná škola Rakovice sa nachádza v historickom sídle v strede obce a je obklopená parkom

Ponuku, zúčastniť sa programu Fullbrightovej komisie, zaslali jej zástupcovia na Slovensku rakovickej SOŠ-ke koncom zimy. „Angličtina je môjmu srdcu blízka,“ hovorí riaditeľka, „ a keďže nás sami oslovili, pokladala som to za dobrú príležitosť.“ Približne o mesiac prišla odpoveď, že školu vybrali spomedzi ďalších záujemcov. „Najskôr som sa aj trochu zľakla,“ spomína riaditeľka, „lebo ide tiež o zodpovednosť.“ Keď ale začali aktívnejšie komunikovať s druhou stranou, tréma opadla a začiatkom septembra už ubytovali Lani alebo Miss Willmar, ako ju oslovujú študenti, na miestnom internáte. Ešte predtým však zástupcov školy organizátori pozvali na oficiálne privítanie vybraných účastníkov programov Fullbrightovej komisie na Slovensku, na ktorom sa zúčastnil aj veľvyslanec USA na Slovensku.

Mladá Američanka si Slovensko vybrala podľa svojich slov aj preto, lebo tu má veľmi dobrú kamarátku, s ktorou sa stretla na pobyte v Peru a intenzívne spolu komunikujú. Dokonca ju už prišli do Rakovíc aj navštíviť ďalšie priateľky z USA, s ktorými si pozrela i Piešťany. Denne učí tri hodiny a vo voľnom čase sa tiež nenudí, baví ju totiž pečenie a chce sa naučiť aj odborným zručnostiam – viazanie a aranžovanie kvetov, ktoré sú nosným odborom rakovickej SOŠ-ky. A, samozrejme, rada by si osvojila i slovenčinu.

 

IMG_7566

Viazanie a aranžovanie, ktoré je jedným z nosných odborov v Rakoviciach, zaujalo aj Lani Willmar

Riaditeľka Mária Múdra si spoluprácu s mladou Američankou veľmi cení. „Prínos vidím v priamej komunikácii a kontaktu žiakov s jazykom. Teraz je maturitná skúška nielen o písomnej forme, ale aj o posluchu, a keď žiak nemá počúvanie dobre nacvičené, tak oficiálnej nahrávke niekedy ťažko rozumie.“ Lektorka vyučuje angličtinu študentov naprieč ročníkmi a kontakt s ňou majú i na internáte či počas voľnočasových aktivít.

IMG_7583Riaditeľka Mária Múdra zapája študentov a školu aj do ďalších projektov

Aj Lani Wilmar sa v Rakoviciach dobre cíti a učenie angličtiny je pre ňu motivujúce. „I would say, I am very excited to be here, and when anyone see me, can just say: Hi. I would help everybody to speak English,“ odkazuje čitateľom PNiek. A všetkým študentom radí, aby sa najmä nebáli hovoriť. „Keď som sa učila španielčinu, tiež som sa hanbila ju používať, ale nebojte sa, ak urobíte chybu, vždy sa niekto nájde, kto vás opraví a tak sa vlastne učíte,“ myslí si lektorka. Rozhodnutie odísť na Slovensko neľutuje a odporúča tiež záujemcom či žiadateľom, aby si naštudovali možnosti a a využili programy, ktoré ponúka Fullbrigthova komisia.

IMG_7537O okolie školy sa starajú aj študenti počas praxe

Komisia J. W. Fulbrighta sa zaoberá vzdelávacími výmenami medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými. Aktivity Komisie zahrňujú grantové programy a poradenské a informačné služby.

PR článok

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972