Tradičná svätojurajská púť k Rotunde sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici sa uskutoční v nedeľu 27. apríla 2014. Svätú omšu so začiatkom o 10.00 h celebruje viceprovinciál Spoločnosti Ježišovej Jozef Šuppa SJ z Piešťan. Svojho patróna si na tejto púti uctia aj skauti.

jurko

Príslušníci celosvetového mládežníckeho hnutia absolvujú pravidelne nočný pochod na Jurka, počas ktorého si skúšajú orientáciu v lese po tme a prekonávajú svoj strach. Sv. Juraj je symbolom rytierstva, šľachetnosti a nezištnej obetavosti. Stal sa ochrancom rytierskeho stavu, drží patronát nad anglickým kráľovstvom a je aj patrónom skautov.

Kaplnka sv. Juraja je jednou z najstarších stavieb na Slovensku. Stojí na základoch rotundy z čias Veľkej Moravy, kedy bol v jej okolí veľmožský dvorec podobný tomu na Kostolci. Toto miesto majú v obľube veriaci aj turisti. Cieľom mnohých z nich je svätá omša, ktorá sa tam koná každý rok v nedeľu po sviatku sv. Juraja.

(inf)

REKLAMA

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972