Koktail

Predstavujeme stredné školy: SPŠE

By 23. februára 2012No Comments

Stredná odborná škola elektrotechnická (SPŠE) pôsobí v Piešťanoch od roku 1968. Vznikla najmä vďaka tunajšiemu závodu Tesla, ktorý vyžadoval špeciálne vzdelanie mladých ľudí v odbore slaboprúd. Dnes je možno na SPŠE študovať dva odbory – elektrotechniku a technické a informačné služby v elektrotechnike (TIS).

[singlepic id=25888 w=320 h=240 float=left]Dlhá tradícia výučby, ale aj novo zavádzané učebné bloky s možnosťou výberu voliteľných predmetov – to sú podľa vedenia školy najväčšie prednosti odboru elektrotechnika. Študenti môžu získať Európsky počítačový certifikát ECDL alebo certifikát CISCO, ale ich hlavnou výhodou sú praktické skúsenosti. Tie dostávajú vďaka spolupráci SPŠE s firmami z tohto odboru. Aj preto môžu študenti riešiť konkrétne odborné úlohy pre dostávať špecifické pomôcky, ktoré nahrádzajú nedostatok odborných učebníc. Väčšina firiem, ktoré so školou spolupracujú, jej absolventov aj zamestnáva.

Druhým odborom, ktorý žiakom 9. ročníkov základných škôl SPŠE ponúka, je známy pod skratkou TIS. Jeho absolventi si nájdu uplatnenie najmä ako asistenti technických a hospodárskych pracovníkov v priemyselných odvetviach. Dokážu zabezpečiť riadiace aj kontrolné činnosti v oblasti výroby, ale majú aj ekonomické znalosti. Ovládajú účtovníctvo, základy práva, personalistiky aj finančníctva. Okrem schopnosti komunikovať v dvoch cudzích jazykoch ich škola pripravuje aj na vysokoškolské štúdium.

Zdroj: www.spsepn.edu.sk

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972