Connect with us

Koktail

Predstavujeme občianske združenie Sloboda zvierat

Published

on

Seriál o občianskych združeniach a neziskových organizáciách z nášho regiónu predstavuje aktivistov, ktorí svojim pozitívnym prístupom menia veci v Piešťanoch a okolí k lepšiemu. Za občianske združenie Sloboda zvierat Piešťany odpovedala predsedníčka organizácie Ľubomíra Báleková.

[singlepic id=23564 w=320 h=240 float=left]Kedy pobočka Slobody zvierat vznikla, kto ju založil? Pripadne čo založeniu predchádzalo?

Zanedbané, opustené, vyhladované psíky, vychudnuté, zjavne choré mačky nedali spávať mnohým ľuďom v Piešťanoch, skutočným impulzom však boli dôrazné sťažnosti zahraničných návštevníkov piešťanských kúpeľov. Skupina nadšencov z radov zamestnancov kúpeľov po zistení, že neexistuje žiadna organizácia, inštitúcia ba ani snaha o riešenie situácie, sa rozhodla pripojiť k vtedy novozaloženej bratislavskej Slobode zvierat. Založila občianske združenie a stala sa regionálnym centrom SZ 15. októbra 1996.

To bol však iba prvý krok. Nastalo obdobie niekoľkých rokov presviedčania, rokovaní u primátora, na odbore životného prostredia, na mestskom zastupiteľstve, s veterinárnou správou a získavanie podpory u obyvateľstva. Prvý pozemok pre útulok sme si prenajali koncom roku 1999 a vtedy sme aj začali svoju činnosť.

Prvé koterce nám darovali Slovenské liečebné kúpele, ktoré s nami uzatvorili aj prvú zmluvu na odchyt a ustajnenie psov a mačiek, nachádzajúcich sa na Kúpeľnom ostrove. Psom sme vyhľadávali nové domovy a mačky sme po sterilizácii a vakcinácii vrátili do pôvodného prostredia.

V máji 2000 sme prijali prvého zamestnanca, a s pomocou Úradu práce sme zamestnali i prvých ošetrovateľov zvierat. Napokon sa nám podarilo presvedčiť mestské zastupiteľstvo o nevyhnutnosti a prospešnosti karanténnej stanice a útulku pre zvieratá a Mestský úrad v Piešťanoch nám prenajal vhodný pozemok.

Výsledkom spoločného úsilia bola zmluva, ktorá nám zabezpečovala síceskromný, avšak stabilný príjem. MsÚ prispel aj na oplotenie a čiastočne i na vybudovanie kotercov. Treba však povedať, že väčšiu časť nákladov sme uhradili z príspevkov darcov, domácich i zahraničných milovníkov zvierat.

[singlepic id=23565 w=320 h=240 float=left]Zaznamenali ste odvtedy nejaký pokrok v prístupe ľudí k domácim zvieratám?

Domnievame sa, že nastal pozitívny posun v myslení i konaní ľudí. Na začiatku našej činnosti nás, ako mestských ľudí, prekvapoval často necitlivý vzťah ľudí k zvieratám na vidieku. Aj v súčasnosti sa s prípadmi týrania resp. úplne nedostatočnej starostlivosti o zvieratá stretávame najmä na vidieku. Našťastie i tu sú už ľudia všímavejší, a osud zvierat im nie je ľahostajný.

Najmä v období posledných 4 rokov je záujem verejnosti o dianie v útulkoch mimoriadne veľký čo veľmi vítame. Internet umožňuje prezentáciu činnosti útulku, predstavenie zvierat, ale aj kontrolu oboma smermi. Ako svedčia mnohé ohlasy, ľudia veľmi pozorne sledujú naše počínanie a citlivo reagujú najmä v prípadoch týraných a hendikepovaných zvierat. Treba povedať, že nebyť podpory občanov, útulky by vôbec nemohli existovať. Osemdesiat percent našich príjmov je z príspevkov občanov.

Ako by ste definovali hlavné ciele Slobody zvierat?

Vzdelávanie, osveta, kampane, petície ap. sú doménou celoslovenskej organizácie, my ako regionálne centrum sa zameriavame hlavne na záchranu zvierat v našom regióne. Keďže sme však od začiatku veľkú časť našej činnosti zabezpečovali prostredníctvom dobrovoľníkov, medzi ktorými je i veľa detí, domnievame sa, že za dvanásť rokov sa nám podarilo vychovať pomerne veľa ľudí, ktorí majú cit k prírode a zvieratám a budú v tomto duchu vychovávať i svojedeti. V súčasnosti k nám chodia pedagógovia s celými triedami, a rodiny s deťmi si návštevu útulku plánujú ako víkendové podujatie. Každý rok usporadúvame súťažnú prehliadku psích krížencov Piešťanský oriešok, ktorá má dobrý ohlas.

Poradenskú činnosť vykonávame nielen pre osvojiteľov zvierat z nášho útulku, ale obracajú sa na nás i menej skúsení držitelia psov a mačiek a my im v rámci našich možností radi pomôžeme – osobne, telefonicky, či mailom.

[singlepic id=23570 w=320 h=240 float=left]Pre ktoré zvieratá je útulok určený? Sú to iba psíky a mačky alebo prijmete aj iné druhy? Ktoré organizácie majú na starosti iné zvieratá?

Náš útulok je určený pre psíkov a mačky. Už sme však hostili i kozy, škrečky, zajace, korytnačky, andulky, korely, labute, vranu, fretky. Všetkým zvieratkám sa nám podarilo zohnať nový domov.

Pokiaľ ide o vtákov, spolupracujeme s organizáciou Havran z Ratnoviec, ktorá sa zaoberá ochranou divožijúcich vtákov. V jednom prípade (labuť bez krídla) sme kontaktovali Zoologickú záhradu v Bojniciach a prostredníctom nej sa nám labuť podarilo umiestniť.

Aké podmienky musí človek splniť ak si chce od vás zviera adoptovať?

Predovšetkým musí byť dospelý a svojprávny. Pri každom osvojiteľovi skúmame v akom prostredí chce zvieratko chovať  (byt, dom, záhrada, firma atď), či má pre zvieratko vhodné ubytovanie – koterec, búda, v žiadnom prípade nesmie byť na reťazi, či je konkrétne zvieratko vhodné pre osvojiteľa – bojový pes pre dôchodkyňu, starý psík pre bežca a podobne. Ľudia si často vyberajú psíka podľa exteriéru bez ohľadu na povahu a potreby svoje i psa. Dôležité je aj to, čí má osvojiteľ skúsenosti s chovom zvierat, či ráta s výdavkami na veterinárne ošetrenie a kvalitné krmivo zvieraťa.

Keďže si nemôžeme z finančných a kapacitných dôvodov dovoliť preverovanie každého osvojiteľa, zvolili sme formu náhmatkových kontrol a kontrol prostredníctvom našich aktivistov. Je však dobrým zvykom u mnohých osvojiteľov, že nám v určitých intervaloch posielajú fotografie alebo videá psíkov a mačiek, z ktorých je zrejmé, ako sa osvojeným zvieratkám v novom domove darí.

[singlepic id=23569 w=320 h=240 float=left]Určite máte množstvo aktivít, ale ktorá bola podľa vás najdôležitejšia,mala najväčší úspech, odozvu.

Najdôležitejšie je, že sme vôbec vznikli, že sa nám napriek nesmiernym ťažkostiam, nedostatku financií, ľudí, priestoru  darí zachraňovať zvieratká, že sa nám podarilo vytvoriť kolektív ľudí, ktorí svoju neľahkú prácu robia so zaujatím, že máme nesmierne obetavých dobrovoľníkov, bez ktorých by to nešlo, že nám ľudia veria a podporujú nás. A naším najväčším úspechom je 6500 zachránených zvierat.

Odozva – je úžasné, že každá neprávosť, konaná na zvieratách má obrovskú odozvu u ľudí. Máme veľa prípadov, keď na našu výzvu o pomoc pre ťažko postihnuté zvieratká zareagovali okamžite naši sympatizanti a vyzbierali sa na operáciu alebo náročné liečenie. Ako príklad uvedieme KIRU – nemeckú ovčiačku, nájdenú na sídlisku A. Trajan v kontajneri vo vreci, so zviazanými nohami a so sečnými ranami na hlave. Zachránili sme ju, nejaký čas sa zotavovala v útulku, nestratila napriek svoju utrpeniu dôveru v ľudí a dnes žije u skvelých ľudí v Čechách svoj veľmi šťastný život.

BABULA – psík, ktorý bol paralyzovaný, dnes žije u svojej osvojiteľky, ktorá ho nesmiernym láskyplným úsilím priviedla znovu k pohybu a plnohodnotnému životu.

DOKTOR, hrubosrstý jazvečík, paralyzovaný, avšak s veľkou chuťou žiť, rehabilitoval najskôr plávaním vo vani, neskôr sa naučil chodiť vďaka vozíku, na ktorý sa mu vyzbierali darcovia a prispel i výrobca. Dnes sa pohybuje už bez vozíka a žije šťastne v Rakúsku. Takýchto príbehov máme veľa, sú na našej webstránke.

Uvedomujeme si, že nám niektorí ľudia zazlievajú prílišnú starostlivosť o choré zvieratá, keď je toľko zdravých, ktoré treba zachrániť. Nemôžeme však triediť zvieratá týmto spôsobom – nedokážeme to, snažíme sa pomôcť každému všetkými silami.

[singlepic id=23563 w=320 h=240 float=left]Čo chystáte do budúcnosti? Chcete útulok rozširovať, máte nejaké iné plány svojej činnosti?

Bez plánov, či lepšie povedané, bez snov by to nešlo. Útulok rozširovať nemôžeme, aj keď svojou kapacitou nepostačuje. Pozemok ani financie nám to nedovoľujú a ani to nie je našou snahou.

Našou dlhodobou snahou je, aby vôbec žiadne útulky neboli potrebné. Aby všetky zvieratá mali svojich zodpovedných majiteľov, ktorí sa o ne budú starať po celý ich život až do dôstojného konca. Aby zvieratá staré, choré, už nepotrebné, nekončili vyhodené ako odpad. Veríme, že postupne sa to dá dosiahnuť za predpokladu sprísnenia zákona voči porušovateľom, za predpokladu dôslednej kontroly chovov u tzv. množiteľov zvierat zo strany regionálnych veterinárnych a potravinových správ, za predpokladu dôslednej čipizácie všetkých zvierat a dôslednej sterilizácie a kastrácie zvierat v tzv. populačných ohniskách (v rómskych osadách, u neprispôsobivých občanov na dedinách ap.), predovšetkým však uvedomením si, že zviera nie je vec, ako ho stále chápu naše zákony, ale živý, cítiaci tvor.

Naše krátkodobé plány zameriavame na zlepšenie podmienok ustajnenia zvierat, na zvýšenie kvality ich chovu po všetkých stránkach. Už druhý rok zbierame prostriedky na získanie ďalšej unimobunky, ktorú súrne potrebujeme pre zvieratá, ktoré sú po operácii, resp. pre dojčiace sučky.

Naším veľkým snom je zaviesť ústredné kúrenie v unimobunkách. Ušetrilo by nám to peniaze, nesmierne by to zvýšilo komfort umiestnených zvierat a najmä by to bolo bezpečnejšie. Chceli by sme pokračovať v sterilizácii a kastrácii zvierat, ktorý sme zaviedli v roku 2009. Popri tom nesmieme zanedbať bežné opravy a údržbu, keďže pri množstve zvierat v útulku je opotrebenie zariadenia a každoročné dopĺňanie zničených búd nevyhnutné. Jednou z priorít sú podlahy v kotercoch a vnútorné oplotenie. Oboje je dôležité z hľadiska bezpečnostného.

Veríme, že tak, ako dosiaľ vždy, naši sympatizanti nás v našich zámeroch podporia.

[singlepic id=23568 w=320 h=240 float=left]Ako vám môžu ľudia pomôcť? Kam a kedy by mali prísť, čo by mohli priniesť? Ako sa dá všeobecne pomáhať týraným a opusteným zvieratám?

Ľudia nám, vlastne zvieratkám, môžu pomáhať rôznym spôsobom. Najjednoduchšia je pomoc finančná, buď na účet alebo priamo v útulku. Všetky poskytnuté finančné dary sa použijú výlučne pre potreby zvierat.

Materiálna pomoc je tiež vítaná – staré deky, koberce sú najmä v zime veľmi potrebné. Matrace, paplóny, prípadne šatstvo však nemôžeme prijať, je to pre psíkov nebezpečné a odvoz musíme draho zaplatiť. Veci možno priniesť priamo do útulku.

Vhodné sú aj lieky, krmivo a iné veci, je vhodné vopred sa telefonicky dohodnúť. Veľmi vítaná je osobná pomoc pri „venčení“ resp. hraní sa so zvieratkami. Psíky sú zatvorené v kotercoch alebo v unimobunkách a aj keď ich minimálne dvakrát cez deň necháme prebehnúť, nestačí to. Je veľmi vhodné, ak dobrovoľníci môžu vyviesť psíka na prechádzku, prípadne sa sním na voľnom priestranstve pohrať. Záujemca sa musí preukázať občianskym preukazom, deti povolením od rodičov.

Je nutné dbať na pokyny ošetrovateľov, ktorí poznajú povahu psa a zveria ho do rúk len tomu, kto ho s určitosťou zvládne. Ako všeobecne pomáhať týraným a opusteným zvieratám? Nebyť ľahostajným voči utrpeniu, všímať si a nezostať len pasívnym pozorovateľom. Regionálne veterinárne a potravinové správy v spolupráci s mestskou políciou sú povinné riešiť ohlásené prípady týrania. Neuspokojiť sa s polovičným riešením, medializovať nedôsledný alebo laxný prístup zodpovedných orgánov, či inštitúcií. Verejná mienka máobrovskú moc a je treba ju využiť pre dobrú vec.

[nggallery id=1310]

Foto: archív Slobody zvierat

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel štvrtý: Poštová známka

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Poštová známka s námetom obrazu

Po všetkých týchto peripetiách obrazu, už verejne známeho, stále nebol naplnený sen viacerých obdivovateľov, aby obraz bol aj na poštovej známke. Ale všetko má nejako svoj čas a treba byť trpezlivý. V roku 2011 bol KF 52-01 poverený usporiadať Dni filatelie Slovenska, čo sa aj uskutočnilo. Klub oslovil po prvý krát SLK aby sa podieľali na príprave a prezentácii DFS, čo sa aj podarilo. Podľa vyjadrení viacerých boli dni úspešné po stránke odbornej (katalóg prednášok, príležitostné tlače, ppp) i spoločenskej. Počas obedňajšej prestávky DFS hostia a organizátori boli pozvaní na obed ho hotela Thermia Palace. Obed bol podávaný za dlhým stolom s výhľadom na obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

Uprené pohľady stolujúcich na obraz, a debata o jeho osudoch ma ubezpečili, že sa stane, čo sa má stať. Stalo sa, v emisnom pláne roku 2015 sa objavil v emisii umenie: Obraz Alfonsa Muchu v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch. A bol som nesmierne rád, že autorom a rytcom známky bude opäť majster Ferko Horniak. K dispozícii pre autora boli fotografie v miestnom múzeu, ďalšie si urobil majster Horniak. Spolupráca po všetkých stránkach fungovala (Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Klub filatelistov, Balneologické múzeum), stretnutia, diskusie o obraze, pečiatkach, pohľadnici A5, FDC i obálke formátu A5 s prítlačou. A všetko to, čo je treba k dobre pripravenej prezentácie známky, teda program, pozvánky, priestory a tlače.

Obálka na zásielky formátu A5, pre potreby SLK Piešťany, na zasielanie do cudziny. Natlačená známka nemá výplatnú hodnotu

K výstave boli použité zberateľské materiály, napr. poštové známky, bankovky, drobné tlačoviny zo zbierok múzea a členov Klubu filatelistov 52-01 Piešťany. Ďalšie vystavené materiály boli z Moravského múzea v Ivančiciach, a z Poštového múzea Praha. Za výstavu patrí Balneologickému múzeu a jeho riaditeľovi PhDR. Vladimírovi Krupovi absolutórium.

Súčasťou programu prezentácie bolo aj vyhlásenie najkrajšej poštovej známky za rok 2014 a teda aj používanie ďalšej, tretej príležitostnej pečiatky.

Na snímke v strede veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lývia Klausová, vľavo autor poštovej známky František Horniak a vpravo riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici Richard R. Senček .

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a sprievodné slovo k výstave urobil riaditeľ BM PhDr. Vladimír Krupa, ktorý zvlášť privítal veľvyslankyňu Českej Republiky na Slovensku, pani Lýviu Klausovú a zástupcov Minister-stva dopravy a výs-tavby a Slovenskej pošty a Poštového múzea.

Dve ukážky pripravených pohľadníc A. Muchu, pre zákazníkov bol rezervovaný priestor k využitiu podľa vlastných požiadaviek.

Z výstavy sa účastníci presunuli do hotela Thermia Palace, kde bola už v plnej prevádzke poštová priehradka Pofisu, pripravený kultúrny program a vykonaný akt krstu známky. Túto časť moderoval riaditeľ hotela Josef Provázek, ktorý opätovne privítal hostí a účastníkov prezentácie.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel tretí: Nájdenie ukradnutého diela

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Čas plynul, informácií stále nebolo, ale vyšetrovatelia istotne nezahálali a podľa všetkého bolo do pátrania zapojených viac krajín a na viacerých stupňoch polície. Okrem slovenskej polície aj minimálne česká a rakúska polícia. Koordinácie zrejme na úrovni Interpolu.

Nebyť toho, nebola by v roku 2004 zachytená informácia o tom, že sa nachádza v Karlových Varoch.

Bolo potrebné jednať premyslene a opatrne, aby pri podozrení že polícia má informácie, neprišlo k likvidáciu obrazu, resp. k jeho vážnemu poškodeniu.

Takto sa vec vyvinula: Dvaja muži mali obraz predať kupcovi (asi nasadenému) za 95.000 € na parkovisku Devět křížú neďaleko Brna. V čase kedy malo prísť ku stretnutia predávajúcich a kupujúceho, sa stala dopravná nehoda neďaleko toho parkoviska. Z toho dôvodu tam boli aj policajné vozidlá, čo bolo dôvodom, že predávajúci zmenil dohodnuté miesto na parkovisku pri brnenskej Hypernove. Tam sa stretnutie aj uskutočnilo a tam aj Česká polícia zakročila pri odovzdávaní obrazu, ktorý prevzala.

Vo vyšetrovacej väzbe sa ocitli podnikateľ Ondrej G. (43 r.) a nezamestnaný Jaroslav B. (33 r.). Zlodej obrazu však stále uniká, lebo je neznámy.

Záverom tejto časti možno konštatovať, že popri policajných orgánoch k nájdeniu obrazu prispeli aj zberatelia a kúpeľní pacienti, lebo dali na verejnosť nielen informáciu o krádeži, ale aj to, ako ukradnutý obraz vyzerá. To bolo veľmi dôležité preto, lebo obraz za takmer 70 rokov, neopustil miesto, kde bol osadený. Bez nadsádzky možno konštatovať, že pomohla pátracia pohľadnica.

Článok v Novom čase 18.XII. 2004 o nájdení obrazu.

Pod dojmom toho, ako rýchlo sa minula „pátracia pohľadnica“ vydal náš klub filatelistov pohľadnicu „radostnú“ k nájdeniu a následnému vráteniu obrazu do hotela Thermia Palace. Rozdiel bol v tom, že na tejto pohľadnici bol už obraz umiestnený na pôvodnom mieste, v jedálni, a v pravom hornom rohu je portrét autora obrazu A. Muchu. Úspech s predajom sa nezopakoval.

Pravdou je, že tlač nemala takú kvalitu ako pôvodná. Média aj v tomto prípade venovali nálezu obrazu pozornosť a polícia sa k veci verejne nevyjadrila preto, že prípad nie je uzatvorený, kým nie je známy a pred súd postavený ten, čo obraz ukradol.

Vďaka naliehaniu riaditeľa Balneologického múzea Slovenské liečebné kúpele urobili potrebné kroky aby bol obraz zapísaný ako kultúrna pamiatka, bol zaevidovaný v zozname kultúrnych pamiatok a po návrate z reštaurátorského ateliéru zaevidovaný do majetku SLK Piešťany, vrátane jeho ceny.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel druhý: Krádež

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Keď sa z médií ozvala správa, že v noci na 19.10.2000 bol obraz ukradnutý, bol to šok asi pre všetkých čo ten obraz poznali, či o ňom vedeli a viacerí mi aj volali, či nebudú vyšetrovaní keď si boli obraz pozrieť, či tam nie je kamera?

Repro a montáž pohľadnice so vzducholoďou.

V kúpeľoch preverovali či a ako je obraz vedený v inventúre majetku, v akej hodnote a či je evidovaný a chránený ako pamiatka? Zistili iba to, že nie je v evidencii o ňom ani zmienka , ani nie je vedený ako pamiatka. Bola to silná káva pre zodpovedných na ich nezodpovednosť.

Krátko na to, bola v Balneologickom múzeu prezentácia môjho kalendára Piešťany na historických pohľadniciach 2001, kde sme sa stretli viacerí priatelia filatelisti i múzejníci.

V debate som im spomenul skutočnosť, ako po krádeži vzácnych obrazov z galérii v Budapešti, maďarská pošta vydala sériu známok a hárček, ktorý po niekoľkých rokoch napomohol k vypátraniu obrazov a ich vráteniu galérii.

Janko Bosák mi vtedy položil otázku, že prečo by sme to nemohli urobiť aj my, Slovensko? Moja odpoveď bola, žeo vydaní známky nerozhodujeme my, ani nikto v Piešťanoch, a než by to prešlo dvomi komisiami ministerstva, a umeleckým spracovaním a výrobou, uplynul by možno aj rok, ale pohľadnicu by sme mohli spolu s múzeom navrhnúť a vydať čo najskôr.

Rozkrútilo sa koleso a za pár dní bol návrh na pohľadnicu, texty v šiestich jazykoch s výzvou k Interpolu pripravený. Našu konečnú podobu pohľadnice, aby bol obraz pred objektom hotela, nie v interiéri hotela Thermia, graficky spracovala agentúra RePublic a vytlačila Stiva v počte 10.000 kusov.

Bola k dispozícii v kúpeľoch, v múzeu a v mestských kultúrnych ustanovizniach, niekde sa predávala, niekde rozdávala. Za pomerne krátky čas jej nebolo. Veci sa chytili média, vrátane televízie, ale aj časopis Zberateľ, brnenský Orbis Pictus, ba aj Štúdijná galéria Alfonse Muchy a p.ing. Jiří Koukal, z KF v Žďár nad Sázavou a ďalší.

Pátracia pohľadnica

Šok z krádeže postupne vyprchal, okrem domiénok a podozrení žiadne oficiálne informácie neboli. Vyšetrovatelia kontaktovali osoby z riaditeľstva kúpeľov a zrejme aj službukonajúce osoby v ten deň i noc. Zverejnené bolo len to, že obraz bol vyrezaný z rámu a zrejme zrolovaný, pre jeho rozmery. Tiež bola informácia o použitom rebríku a o pootvorenom okne na jedálni z ktorej bol ukradnutý obraz. Obraz je dlhý 375 cm a vysoký 150 cm, jeho tvar je zrejmý z obrázkov.

V treťom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o tom, ako sa obraz podarilo vrátiť na jeho pôvodné miesto.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Reklama

Populárne články