Predstavujeme občianske združenie Pro Civitate

19. októbra 2012 Off Od

Seriál o občianskych združeniach a neziskových organizáciách z nášho regiónu predstavuje aktivistov, ktorí svojim pozitívnym prístupom menia veci v Piešťanoch a okolí k lepšiemu. Za občianske združenie Pro Civitate odpovedal Jozef Malík.

[singlepic id=33325 w=320 h=240 float=left]Kedy vzniklo OZ Pro Civitate, kto ho založil?

Občianske združenie Pro civitate „Spoločne pre Piešťany“ vzniklo v roku 2009, jeho aktivity sa zameriavajú na mesto Piešťany a jeho obyvateľov. Medzi zakladateľov patrí Radovan Pagáč, Tomáš Hudcovič a Jozef Malík.

Čo je cieľom združenia?

Našim cieľom je pomôcť meniť Piešťany na krajšie miesto pre život. Spojenie Pro Civitate má pôvod v latinčine a znamená „pre mesto“. Chceme nielen poukazovať na nedostatky ovplyvňujúce život v tomto krásnom meste, ale ich aj pomáhať riešiť a posunúť k lepšiemu. Uvedomujeme si, že prostriedkov, ktoré sú potrebné na dosiahnutie takýchto zámerov, nie je nikdy dostatok, preto našu filozofiu staviame na ľuďoch.

Tú vystihuje aj názov našej občianskej iniciatívy „Spoločne pre Piešťany“. Len spolu dokážeme postupne pretvárať naše mesto, na ktoré budeme právom všetci hrdí, že v ňom žijeme. Je potrebné vziať iniciatívu do svojich rúk a spraviť niečo preto, aby sa tieto ambície postupne stávali skutočnosťou. Len ťažko je badať prácu jednotlivca, ale keď sa všetci spojíme pre dobrú vec, výsledok je hneď viditeľný.

[singlepic id=28786 w=320 h=240 float=right]Aké konkrétne aktivity vyvíjate?

Za posledné obdobie sa nám podarilo zrealizovať viacero projektov, ktorých cieľom bolo pozitívne ovplyvniť život v Piešťanoch, ako napr. vytvorenie Historickej uličky pri hoteli Slovan, spojenej s projekciou dobových fotografií a pohľadníc na vybrané objekty v Piešťanoch, zabezpečenie WiFi zóny na pešej zóne, zorganizovanie Graffiti jamu, kde elita street artu skrášlila podchod pod Krajinským mostom, atď.

Našou snahou je motivovať občanov k väčšiemu zapájaniu sa do verejnoprospešných aktivít, pomáhajúcich k skrášľovaniu prostredia, v ktorom žijú. Preto sme zorganizovali niekoľko brigád zameraných na upravenie a vyčistenie Lida, úprava podložia pod húpačkami na detskom ihrisku Inčučuna, zabezpečenie opravy fasády náraďovne v Špeciálnej škole.

Inými aktivitami, sme sa snažili pomôcť poukázať a podporiť ochranu životného prostredia, napr. kde sme zorganizovali adopciu stromov. Ďalej sme stáli za iniciatívou vyzbierať najväčšie množstvo starých mobilov, kde spoločnosť Orange odmenila naše mesto sumou 1.000 Eur na výsadbu novej zelene. Keďže Piešťany boli odjakživa mestom bicyklov, usporiadali sme prvý ročník súťaže o „Najkrajší bicykel Piešťan”. V tejto tradícii chceme pokračovať aj v nasledujúcich ročníkoch.

[singlepic id=32755 w=320 h=240 float=right]Čo považujete za najväčší úspech?

Za najväčší úspech vždy považujeme, keď sa nám podarí vymyslieť a uskutočniť projekt, ktorý sa ľudom páči a vedia ho oceniť.

Čo chystáte do budúcnosti?

V priebehu októbra máme v pláne zabezpečiť nové informačné tabule na veľkomoravskom dvorci Kostolec v Ducovom, kde sme na tento projekt získali prostriedky z grantu. Občania môžu na stránke procivitate.sk nielen sledovať pripravované projekty a plány združenia, ale aj prispievať prípadnými podnetmi, postrehmi a návrhmi.

Pridajte sa tiež do skupiny na facebooku, aby ste mali prehľad o našich aktivitách.