Základná škola v obci Banka pripravuje pre predškolákov na sobotu 9. apríla detskú „Syslíkovú“ olympiádu. Na deti bude čakať veľa zábavy, rôzne súťažné disciplíny, občerstvenie, a tiež prekvapenie. Nastávajúci školáčikovia sa tak budú môcť pred zápisom do prvej triedy, ktorý je naplánovaný na piatok 15. apríla o 13:00, zoznámiť s priestormi školy a stretnúť svojich nových spolužiakov. Základná škola ponúka okrem iného vyučovanie angličtiny od 1. ročníka, netradičné vyučovanie zahŕňajúce Šarkaniádu, Deň Jablka, Deň mlieka i Rozprávkovú noc či rôzne záujmové krúžky.

Zapis_BANKA_copy_resize

-lt/Foto: Mário Petlák – ihashtag.eu

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972