Rodinná pražiareň kávy Classic coffee v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA pripravujú na 6. decembra 2017 Mikulášsku verejnú zbierku na podporu členov klubu APPA z Piešťan. Všetci, ktorí majú radi kávičku, môžu svojím dobrovoľným príspevkom pomôcť dobrej veci, kávičku im navyše navaria sympatické Piešťanské Čajky. Výťažok bude použitý pre potreby Moniky Tomovej a Maťka Praženku z Piešťan. Dobrá a lahodná káva, Mikuláš s prekvapením pre najmenších a hlavne spojenie sŕdc, to všetko budete môcť zažiť od 13.00 hodiny v pražiarni na Námestí 1. mája.

Asociácia pomoci postihnutým APPA poskytuje pomoc ľuďom s vrodenými alebo získanými poruchami pohybového a oporného ústrojenstva. Venuje sa aj pacientom trpiacim poškodením nervového ústrojenstva či viacnásobným postihnutím, predovšetkým DMO, muskulárnymi distrofiami, sklerózou multiplex, postihnutiami po úrazoch, amputáciách končatín, po mozgových príhodách. Ak sa chcete dozvedieť viac o činnosti asociácie, navštívte jej webové stránky.

-red/Zdroj a foto: APPA, Classic Coffee-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972