Všetkým našim čitateľom prajeme pokojné a požehnané vianočné sviatky, aby vaše príbytky naplnila láska a radosť!
Dovoľte aby sme vám zavinšovali aj tradičným vinšom nášho regiónu:

„Vinšujeme vám v tieto slávne sviatky Krista Pána narodenie,

aby vám dal Pán Boh zdravie, šŤastie, hojné BožSké požehnanie

a po smrti KráĽovstvo Nebeské aby obsiahnuť ste mohli.“

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972