Pokojné a požehnané vianočné sviatky všetkým našim čitateľom

Pokojné a požehnané vianočné sviatky všetkým našim čitateľom

24. decembra 2017 Off Od PNky.sk

Všetkým našim čitateľom prajeme pokojné a požehnané vianočné sviatky, aby vaše príbytky naplnila láska a radosť!
Dovoľte aby sme vám zavinšovali aj tradičným vinšom nášho regiónu:

„Vinšujeme vám v tieto slávne sviatky Krista Pána narodenie,

aby vám dal Pán Boh zdravie, šŤastie, hojné BožSké požehnanie

a po smrti KráĽovstvo Nebeské aby obsiahnuť ste mohli.“