Na Slovensku kulminoval počet sobášov v roku 2016, keď sa lámali dlhoročné rekordy v ich počte. Piešťany vtedy opak zaznamenali prepad. Rekordným bol rok 2011, keď si svoje áno povedalo u nás 199 párov. Potom nasledoval pokles počtu sobášov, avšak vlani sa podarilo takmer zopakovať rekordné číslo, keď bolo v Piešťanoch 195 svadieb. Prispeli k tomu najmä ľudia, ktorí tu nemali trvalý pobyt, ale zapáčilo sa im mesto a prišli sa sem zosobášiť. Vlani bolo takýchto párov 79, čo je pätnásťročné maximum.

V roku 2002 bolo v Piešťanoch 183 sobášov. V nasledujúcich rokoch ich počet najskôr klesal až na 155 v 2006. Potom však nastal nárast, ktorý kulminoval v rekordnom roku 2011.

Nasledoval opäť pokles až na 160 svadieb v roku 2014. Už v roku 2015 však počet sobášov narástol o 25 oproti roku predošlému. Vlani, keď sa v Piešťanoch zosobášilo 195 dvojíc bol takmer vyrovnaný rekord celkového počtu sobášov. Prispeli k tomu predovšetkým ľudia, ktorí nie sú obyvateľmi Piešťan. Vlani ich bolo 79, čo je najvyššie číslo za posledných pätnásť rokov. Piešťany sú teda pomerne zaujímavou lokalitou na uzavretie manželstva aj pre ľudí, ktorí tu nemajú trvalý pobyt. Podľa odpovedí na otázky, prečo si vybrali za miesto sobáša práve kúpeľné mesto, láka ich prostredie, ale tiež možnosti pre usporiadanie svadobných hostín.

Zaujímavé sú tiež štatistiky vývoja podielu civilných a cirkevných sobášov. Cirkevné až na tri výnimky každoročne prevažovali v období rokov 2002 až 2014. Ostatné tri roky, od 2015 však bolo v Piešťanoch vždy viac civilných sobášov ako cirkevných.

Ak chcete mať sobáš v Piešťanoch náležitosti k uzavretiu manželstva je potrebné dohodnúť na Matričnom úrade, Nám. SNP 3, Piešťany.  Akt uzavretia manželstva sa vykonáva v sobášnej miestnosti v Galérii Fontána na Beethovenovej ulici. Je tiež možné požiadať o sobáš na inom vhodnom mieste.

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.

Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. V Piešťanoch sa sobáše konajú v sobotu (spravidla každú druhú). Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, žiadosť o uzatvorenie manželstva potvrdzuje príslušný matričný úrad v mieste ktorého sa obrad bude konať. Detailnejšie informácie o uzavretí manželstva, vrátane pláno sobášnych obradov na rok 2018 nájdete na stránke Mesta Piešťany.  

-th- Zdroj: Mesto Piešťany Foto: -th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972