Connect with us

Koktail

Po stopách Vlada Plulíka už túto sobotu

Published

on

Spomienkovým pochodom známych, obdivovateľov a širokej verejnosti si môžeme pripomenúť tohto významného piešťanského športovca už v sobotu 22.6.2019 opäť na zaujímavej cca 6 km trase nad Výtokmi, ktorú si nedávno do svojej ponuky vybrala aj Slovenská televízia pre reláciu TELEVÍKEND.

Dňa 26. júna uplynie už 11, rokov od vyhlásenia tohto významného slovenského horolezca a horského športovca, pokoriťeľa najvyššej hory sveta Mount Everestu za nezvestného, keď nezostúpil z himalájskej osemtisícovky Broad Peaku a tak sa organizátori z Asociácie športových klubov mesta Piešťan, po minuloročnom vydarenom stretnutí rozhodli presunúť termín bližšie k tomuto dátumu, 2. ročník podujatia sa teda uskutoční už v sobotu 22.6.2019.

Z minuloročnej spomienky Foto: Peter Bohuš

Miestom stretnutia budú opäť Výtoky pri Moravanoch nad/Váhom v Považskom Inovci, ktoré sú vzdialené len 10 km od Piešťan, pričom dopravu a čas príchodu do miesta stretnutia ponechali organizátori na účastníkoch, prezentáciu si stanovili v Rekreačnom zariadení Výtoky (www.vytoky.sk) od 9,00 do 12,00 hodiny, s usmerneným parkovaním vozidiel a stráženým depom pre bicykle. V priestoroch zrazoviska bude otvorený od 9,00 do 16 hod. aj predajný stánok PERLA s ponukou nápojov a jedál. Je to ideálne východiskové miesto pre štart a cieľ hlavnej okružnej trasy pešieho pochodu o dĺžke cca 6 km, ktorá je vhodná pre všetky vekové kategórie a aj pre severskú chôdzu (Nordic Walking). Vedie po značkovaných turistických chodníkoch a po náučnom chodníku. Sú na nej okrem pietneho miesta Vlada Plulíka, neďaleko Sokolích skál, kde sa učil horolezeckým aktivitám tohto športu, a na ktorom si uctíme jeho pamiatku minútou ticha, aj tri prírodné pamiatky a to Veľká a Malá dolnosokolská jaskyňa a Visiace skaly, ktoré sú zaujímavou prehliadkou prírodných kras Považského Inovca. Trasu si vybrala do svojej ponuky významných miest na Slovensku aj Slovenská televízia do svojej marcovej relácie TELEVÍKENDu, ktorú odvysielala 16.3.2019. 

Z natáčania relácie Televikend na Visiacich skalách Foto: Ladislav Beleščák

 
Podujatie je prihlásené aj medzi akciami Olympijskeho dňa 2019, ktorým je 23. jún, kedy bol v roku 1894 ustanovený Medzinárodný olympijský výbor a obnovené novodobé olympijské hry a každoročne sa pri jeho príležitosti na celom svete konajú športové podujatia oživujúce olympijonizmus .

Na podujatí si to chceme pripomenúť vytvorením živého symbolu olympijských kruhov, ktoré je naplánované na 10,45 hod. a po ňom o 11,00 hod. vykonáme slávnostný spoločný štart účastníkov na trasu. Odporúčame si  preto príchod na podujatie naplánovať na tento čas. Každý účastník živého symbolu obdrží knihu EVEREST-98 SVEDECTVÁ autorky Jany Plulíkovej, bývalej manželky Vlada Plulíka.

Vlado bol aj vášnivý horský cyklista a tak sme pre milovníkov tohto športu pripravili v doplnkovom programe podujatia aj cieľovú jazdu po značených cyklocestách Považského Inovca . Trasa vedie z Piešťan na Výtoky a meria cca 20 km, pričom nástup je za Krajinským mostom vpravo, na ľavom brehu Váhu od smerovníka žltej cykloznačky. Po nej sa dostanete na hrebeň a potom červeno značenou hrebeňovkou až na Krahulčie vrchy so zastávkou (odloženie bicykla v stráženom depe od 10 do 15 hod. a pešo-cca 100m k pietnemu miestu Vlada Plulíka) a pokračovaním do sedla Gajda-Trhovičná lúka a tam odbočíme opäť na žltú značku vľavo dole po nej na Výtoky. Štart nie je organizačne zabezpečený a môžete sa na trasu vybrať kedykoľvek od ranných hodín po predpoludnie podľa individuálnych zdatností s tým, aby ste si cestu naplánovali s prihliadnutím na dojazd do cieľa medzi 12 -16 hodinou a tiež, aby ste na Krahulčích vrchoch využili organizátormi strážené depo medzi 10 -15 hodinou pre odloženie bicykla. Prezentujete sa po príchode do cieľa.

Pietne miesto V. Plulíka Foto: Peter Bohuš

 
V cieli na všetkých účastníkov čaká zaslúžená odmena vo forme Ďakovného listu a Spomienkového odznaku a vytúženého špekáčika, ktorý si môžete opiecť na otvorenom ohni.

V cieli prebehne aj turnaj o putovný pohár Vlada Plulika v záhradnom krikete a deti sa môžu vyšantiť pri netradičných športoch.

A tak nepremeškajte sobotu 22.6.2019, príďte na Výtoky si uctiť pamiatku vyznaného športovca,  zašportovať si a urobiť tak niečo pre svoje zdravie v lone horskej prírody.
Bližšie info nájdete na www.askpn.sk alebo ladislav.belescak@askpn.sk alebo na Tel: 0917 552 753 .


Ladislav Beleščák predseda org. výboru

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel štvrtý: Poštová známka

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Poštová známka s námetom obrazu

Po všetkých týchto peripetiách obrazu, už verejne známeho, stále nebol naplnený sen viacerých obdivovateľov, aby obraz bol aj na poštovej známke. Ale všetko má nejako svoj čas a treba byť trpezlivý. V roku 2011 bol KF 52-01 poverený usporiadať Dni filatelie Slovenska, čo sa aj uskutočnilo. Klub oslovil po prvý krát SLK aby sa podieľali na príprave a prezentácii DFS, čo sa aj podarilo. Podľa vyjadrení viacerých boli dni úspešné po stránke odbornej (katalóg prednášok, príležitostné tlače, ppp) i spoločenskej. Počas obedňajšej prestávky DFS hostia a organizátori boli pozvaní na obed ho hotela Thermia Palace. Obed bol podávaný za dlhým stolom s výhľadom na obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

Uprené pohľady stolujúcich na obraz, a debata o jeho osudoch ma ubezpečili, že sa stane, čo sa má stať. Stalo sa, v emisnom pláne roku 2015 sa objavil v emisii umenie: Obraz Alfonsa Muchu v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch. A bol som nesmierne rád, že autorom a rytcom známky bude opäť majster Ferko Horniak. K dispozícii pre autora boli fotografie v miestnom múzeu, ďalšie si urobil majster Horniak. Spolupráca po všetkých stránkach fungovala (Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Klub filatelistov, Balneologické múzeum), stretnutia, diskusie o obraze, pečiatkach, pohľadnici A5, FDC i obálke formátu A5 s prítlačou. A všetko to, čo je treba k dobre pripravenej prezentácie známky, teda program, pozvánky, priestory a tlače.

Obálka na zásielky formátu A5, pre potreby SLK Piešťany, na zasielanie do cudziny. Natlačená známka nemá výplatnú hodnotu

K výstave boli použité zberateľské materiály, napr. poštové známky, bankovky, drobné tlačoviny zo zbierok múzea a členov Klubu filatelistov 52-01 Piešťany. Ďalšie vystavené materiály boli z Moravského múzea v Ivančiciach, a z Poštového múzea Praha. Za výstavu patrí Balneologickému múzeu a jeho riaditeľovi PhDR. Vladimírovi Krupovi absolutórium.

Súčasťou programu prezentácie bolo aj vyhlásenie najkrajšej poštovej známky za rok 2014 a teda aj používanie ďalšej, tretej príležitostnej pečiatky.

Na snímke v strede veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lývia Klausová, vľavo autor poštovej známky František Horniak a vpravo riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici Richard R. Senček .

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a sprievodné slovo k výstave urobil riaditeľ BM PhDr. Vladimír Krupa, ktorý zvlášť privítal veľvyslankyňu Českej Republiky na Slovensku, pani Lýviu Klausovú a zástupcov Minister-stva dopravy a výs-tavby a Slovenskej pošty a Poštového múzea.

Dve ukážky pripravených pohľadníc A. Muchu, pre zákazníkov bol rezervovaný priestor k využitiu podľa vlastných požiadaviek.

Z výstavy sa účastníci presunuli do hotela Thermia Palace, kde bola už v plnej prevádzke poštová priehradka Pofisu, pripravený kultúrny program a vykonaný akt krstu známky. Túto časť moderoval riaditeľ hotela Josef Provázek, ktorý opätovne privítal hostí a účastníkov prezentácie.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel tretí: Nájdenie ukradnutého diela

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Čas plynul, informácií stále nebolo, ale vyšetrovatelia istotne nezahálali a podľa všetkého bolo do pátrania zapojených viac krajín a na viacerých stupňoch polície. Okrem slovenskej polície aj minimálne česká a rakúska polícia. Koordinácie zrejme na úrovni Interpolu.

Nebyť toho, nebola by v roku 2004 zachytená informácia o tom, že sa nachádza v Karlových Varoch.

Bolo potrebné jednať premyslene a opatrne, aby pri podozrení že polícia má informácie, neprišlo k likvidáciu obrazu, resp. k jeho vážnemu poškodeniu.

Takto sa vec vyvinula: Dvaja muži mali obraz predať kupcovi (asi nasadenému) za 95.000 € na parkovisku Devět křížú neďaleko Brna. V čase kedy malo prísť ku stretnutia predávajúcich a kupujúceho, sa stala dopravná nehoda neďaleko toho parkoviska. Z toho dôvodu tam boli aj policajné vozidlá, čo bolo dôvodom, že predávajúci zmenil dohodnuté miesto na parkovisku pri brnenskej Hypernove. Tam sa stretnutie aj uskutočnilo a tam aj Česká polícia zakročila pri odovzdávaní obrazu, ktorý prevzala.

Vo vyšetrovacej väzbe sa ocitli podnikateľ Ondrej G. (43 r.) a nezamestnaný Jaroslav B. (33 r.). Zlodej obrazu však stále uniká, lebo je neznámy.

Záverom tejto časti možno konštatovať, že popri policajných orgánoch k nájdeniu obrazu prispeli aj zberatelia a kúpeľní pacienti, lebo dali na verejnosť nielen informáciu o krádeži, ale aj to, ako ukradnutý obraz vyzerá. To bolo veľmi dôležité preto, lebo obraz za takmer 70 rokov, neopustil miesto, kde bol osadený. Bez nadsádzky možno konštatovať, že pomohla pátracia pohľadnica.

Článok v Novom čase 18.XII. 2004 o nájdení obrazu.

Pod dojmom toho, ako rýchlo sa minula „pátracia pohľadnica“ vydal náš klub filatelistov pohľadnicu „radostnú“ k nájdeniu a následnému vráteniu obrazu do hotela Thermia Palace. Rozdiel bol v tom, že na tejto pohľadnici bol už obraz umiestnený na pôvodnom mieste, v jedálni, a v pravom hornom rohu je portrét autora obrazu A. Muchu. Úspech s predajom sa nezopakoval.

Pravdou je, že tlač nemala takú kvalitu ako pôvodná. Média aj v tomto prípade venovali nálezu obrazu pozornosť a polícia sa k veci verejne nevyjadrila preto, že prípad nie je uzatvorený, kým nie je známy a pred súd postavený ten, čo obraz ukradol.

Vďaka naliehaniu riaditeľa Balneologického múzea Slovenské liečebné kúpele urobili potrebné kroky aby bol obraz zapísaný ako kultúrna pamiatka, bol zaevidovaný v zozname kultúrnych pamiatok a po návrate z reštaurátorského ateliéru zaevidovaný do majetku SLK Piešťany, vrátane jeho ceny.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel druhý: Krádež

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Keď sa z médií ozvala správa, že v noci na 19.10.2000 bol obraz ukradnutý, bol to šok asi pre všetkých čo ten obraz poznali, či o ňom vedeli a viacerí mi aj volali, či nebudú vyšetrovaní keď si boli obraz pozrieť, či tam nie je kamera?

Repro a montáž pohľadnice so vzducholoďou.

V kúpeľoch preverovali či a ako je obraz vedený v inventúre majetku, v akej hodnote a či je evidovaný a chránený ako pamiatka? Zistili iba to, že nie je v evidencii o ňom ani zmienka , ani nie je vedený ako pamiatka. Bola to silná káva pre zodpovedných na ich nezodpovednosť.

Krátko na to, bola v Balneologickom múzeu prezentácia môjho kalendára Piešťany na historických pohľadniciach 2001, kde sme sa stretli viacerí priatelia filatelisti i múzejníci.

V debate som im spomenul skutočnosť, ako po krádeži vzácnych obrazov z galérii v Budapešti, maďarská pošta vydala sériu známok a hárček, ktorý po niekoľkých rokoch napomohol k vypátraniu obrazov a ich vráteniu galérii.

Janko Bosák mi vtedy položil otázku, že prečo by sme to nemohli urobiť aj my, Slovensko? Moja odpoveď bola, žeo vydaní známky nerozhodujeme my, ani nikto v Piešťanoch, a než by to prešlo dvomi komisiami ministerstva, a umeleckým spracovaním a výrobou, uplynul by možno aj rok, ale pohľadnicu by sme mohli spolu s múzeom navrhnúť a vydať čo najskôr.

Rozkrútilo sa koleso a za pár dní bol návrh na pohľadnicu, texty v šiestich jazykoch s výzvou k Interpolu pripravený. Našu konečnú podobu pohľadnice, aby bol obraz pred objektom hotela, nie v interiéri hotela Thermia, graficky spracovala agentúra RePublic a vytlačila Stiva v počte 10.000 kusov.

Bola k dispozícii v kúpeľoch, v múzeu a v mestských kultúrnych ustanovizniach, niekde sa predávala, niekde rozdávala. Za pomerne krátky čas jej nebolo. Veci sa chytili média, vrátane televízie, ale aj časopis Zberateľ, brnenský Orbis Pictus, ba aj Štúdijná galéria Alfonse Muchy a p.ing. Jiří Koukal, z KF v Žďár nad Sázavou a ďalší.

Pátracia pohľadnica

Šok z krádeže postupne vyprchal, okrem domiénok a podozrení žiadne oficiálne informácie neboli. Vyšetrovatelia kontaktovali osoby z riaditeľstva kúpeľov a zrejme aj službukonajúce osoby v ten deň i noc. Zverejnené bolo len to, že obraz bol vyrezaný z rámu a zrejme zrolovaný, pre jeho rozmery. Tiež bola informácia o použitom rebríku a o pootvorenom okne na jedálni z ktorej bol ukradnutý obraz. Obraz je dlhý 375 cm a vysoký 150 cm, jeho tvar je zrejmý z obrázkov.

V treťom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o tom, ako sa obraz podarilo vrátiť na jeho pôvodné miesto.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Reklama

Populárne články