Členky Medzinárodného klubu žien v Piešťanoch pripravujú už 12. Vianočný charitatívny bazár. Počas uplynulých rokov sme si zvykli na to, že podujatie sa konalo v priestoroch Kursalonu, nakoľko však boli majitelia nútení ukončiť prevádzku, presúva sa aj vianočný bazár, tentoraz sa uskutoční v Mestskom kultúrnom stredisku. Predmety okrem šatstva a obuvi môžete priniesť od 27. novembra do 1. decembra, denne od 13.00 do 15.15 hodiny do foyer MsKS na ulici Alexandra Dubčeka 27. Výťažok tentoraz pomôže prostredníctvom Materského centra Úsmev rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi. 

-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972