Mesto Piešťany pripravilo pri príležitosti osláv Slovenského národného povstania na piatok 26. augusta pietny akt kladenia vencov, za účasti členov Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Na pláne je úvodný kultúrny program, slávnostné príhovory a sprievod k pamätníku osloboditeľov. O 13:00 sú na Námestí SNP vítaní všetci, ktorí chcú vyjadriť úctu účastníkom povstania.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

 

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972