Absentujúce domy, chýbajúce ulice, infraštruktúra i celé štvrte, aj takýto pohľad na Piešťany prináša historická ortomapa Slovenska. Technická univerzita vo Zvolene ju vypracovala v spolupráci so spoločnosťou GEODIS SLOVAKIA a Topografickým ústavom Banská Bystrica. Interaktívna mapa poskytuje fascinujúci pohľad na krajinu a mestá v roku 1950 a porovnanie so stavom v roku 2010. Na internetovej stránke nájdete celé územie štátu s rozlíšením 0,5 metra. 

Projekt Centra excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine Technickej univerziry vo Zvolene vytvorili kartografi, ktorým sa podarilo spracovať historické letecké snímky z rôznych výšok, ujednotiť ich veľkosť a skompletizovať prehľadnú mapu. Tá okrem pohľadu do minulosti poskytuje aj možnosť porovnať ju sú súčasným stavom.

-lt/Zdroj:“Historická ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.” a “Historické LMS © Topografický ústav Banská Bystrica“, Historická ortofotomapa bola vytvorená v rámci projektu Centra excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine, Technická univerzita vo Zvolene a je dostupná na http://mapy.tuzvo.sk-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972