Kúpeľné mesto Piešťany prešlo za posledné storočie mnohými premenami. (Pravdepodobne) nikto z vás, ktorí si tento článok čítate, prvé desaťročia minulého storočia nezažil. Poďme si preto prostredníctvom starých pohľadníc, malieb a súčasných snímok priblížiť, ako sa Piešťany zmenili.

Pro Labore / Alexandrov Pavilón / Sandor Pavilon

Sandor

IMG_4753

Palace Sanatorium Dr. Brežný / Nemocnica Alexandra Wintera

Nemocnica

IMG_4762

Kolonádový / Sklený most

Kolonádový most

IMG_4779

Napoleónske kúpele

Napoleónske kúpeleIMG_4786

Pontónový most

Premostenie ramena Váhu (Pontónový most, Krajinský most)

IMG_4824-3

-historické pohľadnice: Balneologické múzeum Piešťany; súčasné snímky: vv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972