Koktail

Piešťany – ideálne mesto

By 21. apríla 2012No Comments

V rámci cyklu verejných akcií občianskeho združenia Kruh zameraných na súčasné dianie v architektúre sa v Prahe 1. marca uskutočnila prednáška s názvom Ideální města. Vystúpili na nej absolventi Školy architektury prof. Emila Přikryla Akademie výtvarných umění. Predstavili svoje ideové projekty na ideálne mestá, ktoré vznikli ako diplomové a ročníkové práce. Jednou z prednášajúcich bola aj Martina Kárová, ktorá sa vo svojej práci venovala práve mestu Piešťany.

[singlepic id=28510 w=320 h=240 float=right]V prvej časti práce autorka popisuje históriu mesta, jeho vývoj, spoločenské a politické podmienky, počas ktorých vznikalo. Snaží sa Piešťany predstaviť pomocou vybraných objektov, ktoré sú architektonicky významné a vytvárajú nezameniteľný ráz.

Mesto spoločensky i kultúrne bohaté, dá sa povedať, že veľmi dobre funguje a rozhodne netrpí znudenosťou obdobne veľkých sídiel. Napriek tomu je (pre Čecha) zarážajúce. Nemá totiž klasickú štruktúru stredovekého mesta, vlastne nemá ani centrum a už vôbec hlavné námestie s historickou zástavbou. Jeho urbanistická schéma stále zodpovedá dvom spojeným dedinám, kde paradoxne hlavnú úlohu prebrala tá pôvodne menej významná a zvláštne založená (ani okolo ulice, ani okolo dedinského námestia). Môže teda jasná funkčná špecializácia utiahnuť 30-tisícové mesto alebo je to iba výsada kúpeľných miest, ktoré majú naozaj nadštandardnú štruktúru?

Nový územný plán

[singlepic id=28494 w=320 h=240 float=right]Pri hľadaní optimálneho riešenia dopravnej situácie Piešťan, najmä problematického Krajinského mosta, navrhla alternatívu k plánovanému obchvatu mesta, ktorým je gigantický nový most vecúci priamo ponad Sĺňavu.

Zásadná bola korekcia súčasného územného plánu, a to jednak funkčného využitia jednotlivých území, tak aj dopravného generelu mesta, ktoré trpeli chronickými problémami najmocnejších nástrojov súčasného urbanizmu (nereálna predstava bombastického rozvoja, krátkodobý zisk na úkor dlhodobej vízie, neefektívne nakladanie s verejnými prostriedkami a podobne).

Mám nový územný plán. Vychádzam z predpokladu, že demografická krivka Piešťan, Slovenska aj celej Európy stagnuje, možno aj klesá. V tomto prípade sa predstava veľkého nárastu počtu obyvateľov spojeného so stavebným boomom zdá prehnaná.

Nový most v tesnej blízkosti Krajinského

Dopravná schéma iba potvrdzuje smer nastavený územným plánom. Okrem drobností, týkajúcich sa predovšetkým presunu hromadných parkovísk na vhodnejšie miesta (podzemné garáže boli narhnuté mestom pri kine) je hlavný problém nedostatočná šírka Krajinského mosta (cca 5 m), ktorý je jediným cestným mostom v meste a kapacitne už dlhodobo nepostačuje. Preto je potrebný nový cestný most.

[singlepic id=28495 w=320 h=240 float=right]Ja ho navrhujem v tesnej blízkosti súčasného, kde iba doplní chýbajúci jazdný pruh. Spojnica s druhým brehom je pre Piešťany zásadná, napriek tomu má cesta predovšetkým regionálny význam a nepredstavuje pre svoje okolie prílišnú záťaž. Pretože pretína obývané územie, je jej úloha v rámci dopravnej politiky štátu vopred obmedzená. Mimochodom pre nákladnú dopravu je nevhodná, vďaka veľkému prevýšeniu a množstvu ostrých zákrut šplhajúcich sa do sedla Havran. Čo viac si môžu Piešťany priať. Mesto zostáva koncentrované so všetkými svojimi potrebami.

Doplnenie chýbajúcich mestských funkcií

V ďalšej časti práce sa zaoberá konkrétnymi problémami a navrhuje zásahy, ktoré by mohli mestu pomôcť.

[singlepic id=28502 w=320 h=240 float=right]Druhá fáza mojej práce sa venuje konkrétnym miestam a zadaniam na území vnútorného mesta. Začínam parcelami vhodnými pre zastavanie a doplnenie chýbajúcich mestských funkcií. Nerobím radikálne zásahy do súčasnej štruktúry. Iba ju oprašujem a sem tam doplním. Nakreslila som nové trhovisko, pretože súčasné je veľmi nedôstojné, vymedzila som miesta pre viacpodlažné garáže, obnovila mestskú plaváreň na Lide a jednu z mnohých prirodzených zelených plôch nahradila rybníkom. Zalátala som bloky okolo Winterovej ulice, ktorá tu supluje námestie i korzo dohromady a predĺžila zástavbu okolo Váhu, až ku kanoistickému klubu.

[singlepic id=28504 w=320 h=240 float=right]Na rozľahlých územiach medzi Sĺňavou a železnicou som obnovila sady a predovšetkým vymedzila veľký priestor pre oddych priamo pri vode, spojenú s vybudovaním športového prístavu. Jediné vedome založené námestie (Námestie SNP, pozn. red.), treba dodať, že nie veľmi šťastne, som s úctou k tejto schéme upravila na street park, v snahe dodať mu život a ducha. Doplnila som lávku cez Lido/Bodonu spájajúcu Piešťany a Moravany nad Váhom. Oslovila som všetky sochárske ateliéry na Akadémii výtvarných umení a UMPRUM v Prahe, či nechcú v rámci školských prác navrhnúť sochy, fontány, móla alebo lávky do Piešťan.

Je potešujúce, že pod pojmom Ideálne mesto si autorka predstavila práve Piešťany. Oponentkou tej práce bola Piešťanka pôsobiaca na STU Ing. arch. Mária Topolčanská, PhD., ktorá ju hodnotila veľmi kladne.

[nggallery id=1583]

Text: Eva Rohoňová Ilustrácie: Martina Kárová


About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972